K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Słupszczanie wypowiedzą się w sprawie granic miasta

0

Prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka zarządziła przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta. Nowy podział wiązałby się z włączeniem w obręb Słupska części obszarów gminy Słupsk – sołectw Bierkowo, Krępa Słupska, Płaszewko, Strzelino, Włynkówko, Siemianice oraz części sołectwa Swochowo – Niewierowo.
Przedmiotem konsultacji prowadzonych od 9 lutego do 18 marca 2022 roku ma być zebranie opinii mieszkańców Słupska na temat planowanej zmiany granic administracyjnych miasta. Swoje zdanie można wyrazić poprzez wypełnienie ankiety w formie elektronicznej zamieszczonej na stronie www.slupsk-laczy.pl lub w wersji papierowej – druki do pobrania w ratuszu w pokoju numer 8 oraz w jednostkach organizacyjnych miasta. Wypełnione ankiety należy odesłać na adres: [email protected]. Wyniki zamieszczone zostaną w formie sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Słupska w terminie do 30 dni po zakończeniu konsultacji. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.