K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Co z ulicami?

0

W ubiegłym roku rozpoczęto przebudowy ulic Zauchy i Wrocławskiej. O ile remont ulicy w dzielnicy Zachód postępuje szybko, o tyle na ulicy Wrocławskiej prace spowolniły. Zarząd Infrastruktury Miejskiej tłumaczy to tym, że teraz swoje zadania realizują tam Wodociągi Słupsk.

Rozbudowa mieszkaniowa dzielnicy Zachód sprawiła, że koniecznością stała się poprawa stanu technicznego ulicy Zauchy. W ubiegłym roku rozpoczęła się kompleksowa przebudowa tej drogi realizowana przez firmę Krężel. O ile roboty drogowe w ramach tej inwestycji postępują szybko, o tyle na rozpoczętej – również w poprzednim roku – przebudowie części ulicy Wrocławskiej naziemne prace stoją w miejscu.

– Kontynuujemy prace przy budowie ulicy Zauchy. To zupełnie nowa ulica w dzielnicy mieszkaniowej Zachód, która połączy rondo przy Legionów Polskich z ulicą Banacha. Są to te zadania, które prowadzimy, aby zwiększyć atrakcyjność mieszkania w Słupsku, aby zwiększyć atrakcyjność bycia słupszczaninem i mieszkania na nowych terenach zabudowy jednorodzinnej przede wszystkim – mówi Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – Prowadzimy także prace związane z przebudową ulicy Wrocławskiej. Rozpoczęły się one w roku ubiegłym. W tej chwili spółka Słupskie Wodociągi prowadzi prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej, tak więc w najbliższych dniach drogowcy wrócą i rozpoczną wykonywanie robót związanych z przebudową już stricte drogi.

Obie inwestycje zakończyć się mają w pierwszym kwartale bieżącego roku. Ulice Zauchy i Wrocławska mają być wykończone nawierzchnią bitumiczną i poprawiony zostanie stan chodników. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.