K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowe linie

0

Według zapowiedzi ratusza po powiększeniu terenu administracyjnego miasta o przyległe sołectwa pojawią się nowe linie autobusowe. Nowi mieszkańcy Słupska mogliby korzystać z istniejącej sieci komunikacji publicznej, jak również z nowych, specjalnie dla nich utworzonych linii autobusowych.

W związku z planowanym powiększeniem terenu administracyjnego miasta władze Słupska próbują przekonać do siebie mieszkańców gminy wiejskiej. Zachętą dla sołectw, które zostały wskazane do przyłączenia, mają być nowe linie autobusowe.

– Dla Bierkowa będzie to wydłużenie trasy nr 19 z Osiedla Batorego z ulicy Konarskiego przez 3 Maja do Bierkowa w okolice kościoła wraz z pętlą uliczną, tak aby ta obsługa zapewniona była także dla lokalizacji peryferyjnych miejscowości – mówi Hubert Tosik z Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. – Jeżeli chodzi o Siemianice, to poza dotychczasową linią nr 2, która także znacznie uległaby zwiększeniu do pół godziny wszystkich kursów i kursująca w obie strony przez osiedle w okolice ulicy Miejskiej, dodatkowo zyskałyby obsługę nową linią nr 12, przez co w tej części Siemianic przy ulicy Słupskiej w godzinach szczytu kursy odbywałyby się co 15 minut. Tak samo dla Ryczewa sytuacja wyglądałaby podobnie – autobus co 15 minut w godzinach szczytu, a poza nimi co około 20 minut. Linia nr 12 obsługiwałaby także Niewierowo – co 30 minut w godzinach szczytu, poza nimi co 60 minut.

Włynkówko i Strzelino obsługiwałaby linia nr 17. W godzinach szczytu autobusy miejskie jeździłyby co pół godziny, natomiast poza czasem wzmożonego ruchu co godzinę. Komunikacja miejska docierałaby również do gminnej strefy inwestycyjnej w Płaszewku.

– W południowej części planujemy – jeżeli chodzi o Krępę – znaczne zwiększenie obsługi osiedla Kwitnące Ogrody. Tam byłaby pętla, w tej chwili zlokalizowana dla dwóch linii – 3 i 11. Linia nr 11 funkcjonowałaby ulicą Arciszewskiego do Słupska, do Osiedla Niepodległości, linia nr 3 – przez Płaszewko i Kusowo także do Słupska przez ulicę Bohaterów Westerplatte. Obie z częstotliwością co 60 minut. Ustawienie tych dwóch linii naprzemiennie powodowałoby, że odjazdy do Słupska byłyby co 30 minut. Dodatkowo przez ulicę Inwestycyjną do strefy ekonomicznej zlokalizowanej przy niej planujemy wydłużenie w godzinach szczytu co 15 minut linii nr 1 z ulicy Gdyńskiej i przez ulicę Inwestycyjną do Gumy Pomorskiej – mówi Hubert Tosik.

Rozkład jazdy ma zostać dopasowany do godzin rozpoczynania nauki szkolnej przez dzieci. Z pełną ofertą, wraz z mapami proponowanych tras, zapoznać się można na stronie internetowej miasta Słupska. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.