K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Podatki w drodze

0

Od dzisiaj do 26 lutego pracownicy Urzędu Miejskiego w Słupsku dostarczać będą decyzje podatkowe na rok 2022. Pracownik urzędu będzie posiadał przy sobie identyfikator służbowy. Oprócz decyzji podatkowej mieszkańcy otrzymają też wykaz organizacji pożytku publicznego.

Od 9 do 26 lutego do domów słupszczan trafią decyzje podatkowe na rok 2022. Pracownicy urzędu dostarczać je będą od poniedziałku do soboty w godzinach popołudniowych. Aby nie dać się naciągnąć oszustom, którzy mogą wykorzystać tę sytuację, podszywając się pod urzędników, pamiętajmy, że żaden pracownik magistratu nie może pobierać opłat za dostarczenie dokumentu ani kwot figurujących w decyzji.

– Pracownik urzędu będzie miał przy sobie identyfikator służbowy i bardzo prosimy, abyście państwo oczywiście go sprawdzali, bo przecież docierają ciągle do nas jakieś informacje o różnych działaniach nieprzyjaznych wobec ludzi – mówi prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Decyzja będzie przekazana w kopercie, natomiast każdy z państwa odbierający taką decyzję będzie zobowiązany do złożenia czytelnego podpisu i wpisania daty jej doręczenia. Terminy płatności to 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, jeżeli państwo będziecie rozkładali swoje opłaty na cztery raty. Natomiast jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 złotych, to ten podatek trzeba zapłacić tak jak zawsze do 15 marca. Jednorazowo. Tak więc na raty płacić można tylko kwoty powyżej 100 złotych.

Wpłat należy dokonywać na indywidualny nr konta wskazany w doręczonej imiennej decyzji. Każdy mieszkaniec Słupska wraz z tym dokumentem otrzyma też wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać 1 procent podatku przy rozliczaniu PIT-u. (opr. jwb)

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.