K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowy zakład w Redzikowie

1

W Redzikowie ma zostać zbudowany zakład do termicznego przekształcania odpadów – głównie medycznych – na energię elektryczną. Według zapowiedzi inwestycja ma być bezpieczna dla środowiska i ludzi.

Firma Emka S.A. planuje wybudować w Redzikowie na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zakład do termicznego przekształcania odpadów medycznych. W procesie obróbki termicznej powstawać ma energia cieplna i elektryczna. Według podanych informacji ma być to bardzo nowoczesny zakład zatrudniający około 30 osób. W sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi ma utylizować odpady, na przykład ze słupskiego szpitala. Pomimo takich zapewnień niektórzy mieszkańcy obawiają się powtórki sytuacji z mączkarnią, która już została wybudowana we Włynkówku.

– Słowo „spalarnia”, które budzi negatywne emocje, jest tutaj niewłaściwe. Jest to inwestycja, której technologia przewiduje, że z odpadów medycznych, z odpadów czysto poszpitalnych, po wybudowaniu – nie znam jednak daty, kiedy ta inwestycja powstanie dokładnie, nie wiem, kiedy będzie wydane pozwolenie na budowę, dzisiaj jest na etapie, że jest decyzja środowiskowa – ma powstawać w piecu obrotowym w wysokiej temperaturze ponad tysiąca stopni termiczny odzysk energii zgromadzonej w odpadach medycznych. Notabene w większości prawdopodobnie ze Słupska, ponieważ firma Emka, polski inwestor, zainwestowała pieniądze na naszym terenie, ale też przede wszystkim wzięła udział w postępowaniu przetargowym i wygrała przetarg na obsługę słupskiego szpitala – mówi zastępca wójta gminy Słupska Adam Jaśkiewicz. – Więc co do zasady biznesowo wszystko wskazuje, że to właśnie będzie główne źródło odpadów medycznych. I – co usłyszałem w mediach – od razu chcę zdementować – nie będzie odpadów komunalnych ani odpadów weterynaryjnych pochodzenia odzwierzęcego, bo i takie sugestie się pojawiały. Udział odpadów z kodu 18, czyli typowo związanych chociażby z oddziałem chirurgicznym, nie przekracza 1 procentu.

Jak informuje i uspokaja wicewójt, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała wyjazdy do podobnego zakładu w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Uczestniczyli w nich mieszkańcy i przedstawiciele sąsiadujących z inwestycją sołectw. (opr. jwb)

DyskusjaJeden komentarz

  1. Czy spalarnia ma być tak samo bezpieczna jak ta w Chojnicach (z którą ma współpracować)? Jak mamy ufać firmie która na 6 kontroli WIOŚ w latach 2012-2018 miła nieprawidłowości przy każdej z nich? Kto wetował FIRMĘ (a nie poglądowy obiekt w innym mieście)?