K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Uczcili Armię Krajową

0

Wczoraj pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego przy kościele Mariackim odbyły się obchody upamiętniające 80. rocznicę powstania Armii Krajowej. Uroczystość zorganizował słupski inspektorat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a wzięli w nich udział m.in. kombatanci wojenni, samorządowcy i żołnierze.

Wczorajsze uroczystości upamiętniające 80. rocznicę powstania Armii Krajowej rozpoczęły się mszą świętą za Ojczyznę w kościele Mariackim w Słupsku. Następnie zgromadzeni przeszli pod obelisk Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie stanęły posterunki honorowe oraz poczty sztandarowe. Obchodom przewodniczył 90-letni porucznik w stanie spoczynku Zbigniew Has, prezes słupskiego inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, która zorganizowała tę uroczystość. Po przemowach zebrane delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod obeliskiem oraz oddały hołd tym, którzy zginęli w obronie kraju. Wśród uczestników obchodów, oprócz środowisk kombatanckich, znaleźli się też m.in. wicewojewoda Mariusz Łuczyk i wiceprezydent Słupska Marek Goliński. Byli też dowódcy stacjonujących w Słupsku jednostek wojskowych.
– Dziękuje mieszkańcom Słupska, że przychodzą tu, w to miejsce, które w porównaniu z 80-leciem powstanie Armii Krajowej jest jakże młode – mówił Marek Goliński, wiceprezydent Słupska. Ja pamiętam z młodości jak ten głaz, miejsce pamięci Polskiego Państwa Podziemnego, powstawał tu, w Słupsku. Nie było takiego miejsca. Kombatanci, oficerowie Armii Krajowej nie mogli spotykać się oficjalnie. Widziałem osobiście dokumenty ludzi, których nazywano bandytami z lasu po II wojnie światowej, którzy musieli się ukrywać, albo wręcz byli więzieni. Pamiętajmy o nich. Jest ich niewielu jeszcze żyjących. Tym bardziej należy im się szacunek i wdzięczność.
14 lutego 1942 roku z rozkazu gen. Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przemianowany w Armię Krajową. Stała się ona największą organizacją zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego oraz symbolem patriotyzmu, męstwa i walki o niepodległość. Armia Krajowa została rozformowana 19 stycznia 1945 roku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.