K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Mniej łóżek covidowych w słupskim szpitalu

0

Zmniejszająca się liczba chorych na covid-19, którzy potrzebują hospitalizacji, spowodowała, że wojewoda pomorski wydał decyzję o zmniejszeniu liczby łóżek na oddziale izolacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. W związku z tym od 14 lutego w placówce zmniejszono o 12 liczbę łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem choroby, w tym 2 łóżka z respiratorem. Po zmianach szpital dysponuje 5 miejscami dla osób z podejrzeniem zachorowania na covid, 33 łóżkami dla osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zachorowaniem oraz 4 łóżkami z respiratorem dla pacjentów covidowych.
W opinii wojewody zmniejszenie liczby łóżek na oddziałach izolacyjnych ma zabezpieczyć dostępność do świadczeń na terenie województwa pomorskiego dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 na poziomie I i II, a jednocześnie z punktu widzenia organizacyjnego i dostatecznej opieki medycznej zapewnionej pacjentom określa możliwe do osiągnięcia wymogi dla podmiotu leczniczego. Zmniejszenie liczby łóżek przeznaczonych w słupskim szpitalu dla chorych na koronawirusa daje możliwość wykorzystania tych łóżek dla pacjentów z innymi schorzeniami niż covid. (jwb, źródło: WSS)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.