K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Napłynęły wnioski

0

W poniedziałek napłynęły wnioski do programu dofinansowania remontów obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji. Komisja oceniająca zasadności złożonych wniosków zajmie się 27 ofertami.

Napłynęły pierwsze wnioski o udzielenie dotacji na remont budynków mieszkalnych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. W ramach naboru w pilotażowej edycji programu do Urzędu Miejskiego w Słupsku wpłynęło 27 ofert. Teraz działania podejmie komisja oceniająca zasadność złożonych wniosków.

– Teraz, po otwarciu komisyjnym następuje ocena formalna tych wniosków. Pamiętajmy, że sam proces jest dosyć mocno sprecyzowany szczegółowymi zasadami naboru, oceny i wyboru wniosków do dofinansowania – mówi Paweł Krzemień, kierownik biura ds. rewitalizacji UM w Słupsku. – Na pierwszym etapie jest oczywiście ocena formalna, a wśród kryteriów znalazły się położenie kamienicy na obszarze rewitalizacji, ujęcie elewacji frontowej w tym zakresie, gotowość realizacyjna, posiadanie środków itd. Następnie sporządzamy protokoły, które będą wskazywać, jakie elementy wymagają jeszcze uzupełnienia, doprecyzowania ze strony wnioskodawców. Na uzupełnienie tych braków, na złożenie wyjaśnień wnioskodawcy będą mieli siedem dni, po czym przystąpimy do oceny merytorycznej, a więc przyznawania punktów, które pozwolą nam uszeregować wnioski według wspomnianych kryteriów od najlepszych do najgorszych. Zakończy się to tak naprawdę rekomendacją dla pani prezydent, które wnioski należałoby wybrać do dofinansowania.

Maksymalna kwota, o jaką można było starać się w dofinansowaniu, wynosi 100 tysięcy złotych. W związku z dużym zainteresowaniem programem w ratuszu trwają rozmowy nad zwiększeniem całej puli finansów na dotacje. Jest to pierwszy taki nabór. W następnych latach planowanych jest kolejnych dziesięć. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.