K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Konsultowanie obszaru

0

Od 16 lutego trwają konsultacje społeczne projektu strategii ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2021-2030. Konsultacje będą prowadzone do 23 marca, a mogą w nich wziąć udział mieszkańcy Słupska oraz ościennych gmin.

W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą miasta Słupsk i Ustka, które są jego rdzeniem, a także gminy Słupsk, Kobylnica, Ustka, Dębnica Kaszubska i Damnica oraz powiat słupski w zakresie tych gmin. Rok temu wymienione samorządy zawarły porozumienie w sprawie wspólnego opracowania i finansowania Strategii Rozwoju MOF-u Słupsk – Ustka na lata 2021- 2030 wraz z częścią diagnostyczną obszaru. Strategia zakłada wyznaczenie priorytetów, w ramach których będą realizowane różne projekty społeczne i infrastrukturalne finansowane w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej 2021-2027.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, ale również instytucje, podmioty, organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych tego projektu rozwoju wraz z częścią diagnostyczną – mówi Justyna Pluta, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami UM w Słupsku. – Ta strategia, zgodnie z ustawami o samorządzie i polityce rozwoju jest strategią ponadlokalną. To oznacza, że samorządy wchodzące w skład naszego MOF-u uznały za zasadne popracowanie wspólnej strategii, w której wskazane będą kierunki rozwoju, cele oraz pakiet pewnych przedsięwzięć, które realizowane będą w trybie partnerskim. Wspólnie uznaliśmy, że to są przedsięwzięcia istotne, strategiczne dla zrównoważonego rozwoju naszego obszaru funkcjonalnego.
Konsultacje społeczne już się rozpoczęły i polegają na składaniu uwag do projektu strategii oraz jej części diagnostycznej. Z projektem strategii zapoznać się można za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej, gdzie zamieszczono także formularz uwag do projektu. Mieszkańcy gmin wchodzących w skład MOF-u mogą wyrazić swoją opinię również osobiście, drogą pocztową, mailową na adres [email protected] lub za pomocą stron poszczególnych urzędów gmin. Konsultacje potrwają do 23 marca tego roku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.