K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

20 milionów na szkoły?

0

Za tydzień, 28 lutego, mija termin składania wniosków do drugiego naboru rządowego programu Polski Ład. Słupscy radni Prawa i Sprawiedliwości apelują do włodarzy miasta, aby jeden z wniosków dotyczył poprawy infrastruktury miejskich szkół. Na ten cel Słupsk miałby aplikować o 20 milionów złotych dofinansowania.

Słupski ratusz ma jeszcze tydzień na przygotowanie wniosku do drugiego naboru rządowego programu Polski Ład. Według niedawnych zapowiedzi prezydent miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej władze przychylają się do propozycji radnych klubu PiS dotyczącej poprawy infrastruktury miejskich szkół. Jeśli taki wniosek zostanie złożony, miasto na ten cel będzie aplikowało o 20 milionów złotych.
– Uważam, że ważna jest deklaracja pani prezydent, która publicznie zapowiedziała złożenie takiego wniosku – mówi Jacek Szaran, radny Rady Miejskiej w Słupsku z klubu PiS. – My jako radni PiS jesteśmy w stanie pomóc pani prezydent swoimi uwagami, spostrzeżeniami. Uważam, że finalnie poprawny, dobry wniosek zostanie zgłoszony 28 lutego do Banku Gospodarstwa Krajowego.
Według oceny radnych PiS placówki oświatowe w mieście są od wielu lat niedofinansowane. Środki z budżetu miasta nie wystarczają na pokrywanie bieżących napraw i realizację wszystkich potrzeb. Pozyskane dofinansowanie z Polskiego Ładu miałoby niemal całkowicie rozwiązać ten problem. Oprócz remontów pieniądze w pierwszej kolejności miałyby zostać przeznaczone również na doposażenie sal i działania edukacyjne.
– W Słupsku mamy 18 placówek oświatowych, coś koło tego, więc wypada po milion złotych na każdą placówkę – podkreśla Jacek Szaran. – To już jest znaczny nakład inwestycyjny na szkoły. Myślę, że w wydatny sposób poprawi to funkcjonowanie słupskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Problemem może być zakres i sposób wydatkowania tych pieniędzy. Być może władze miasta będą musiały wybrać tylko dwie lub trzy większe inwestycje w szkołach. Radni PiS mają nadzieję, że ewentualne środki otrzymają wszystkie potrzebujące placówki.

Mamy jeszcze trochę czasu, aby ten wniosek poprawić, aby wniosek w miarę możliwości skonsultować z BGK – zaznacza radny Szaran. – BGK jako współorganizator Polskiego Ładu ma również możliwości konsultacyjne. Jako radni zapewniamy, że konsultanci z BGK są w stanie zapewnić odpowiednią pomoc merytoryczną w zakresie składania wniosków. Ja mam nadzieję, że uda się więcej szkół obsłużyć tym programem niż tylko dwie czy trzy szkoły.

Nie wiadomo jeszcze, jakie dwa inne wnioski miasto złoży do drugiego rozdania środków z Polskiego Ładu. Przypomnijmy, że w ramach pierwszej edycji Słupsk uzyskał dofinansowanie dla trzech projektów inwestycyjnych na kwotę przekraczającą 36 milionów złotych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.