K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zagraniczni lekarze przystępują do egzaminu

0

Medycy z zagranicy, którzy pracują w słupskim szpitalu, przygotowują się do lekarskiego egzaminu weryfikacyjnego. LEW to test, do którego muszą przystąpić lekarze pracujący w Polsce na podstawie warunkowego prawa wykonywania zawodu. Pozytywny wynik pozwoli im rozpocząć polski staż podyplomowy i polską specjalizację.
Jak informuje rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, w związku z ogólnopolskim problemem, jakim jest brak kadry medycznej w szpitalach, zarząd WSS położył nacisk na szukanie medyków poza granicami kraju. Od sierpnia 2021 roku słupska placówka zatrudniła dwadzieścia osiem osób, głównie z Ukrainy i Białorusi. Szybkie przyjęcie ich do pracy ułatwiły przepisy regulujące sytuację w stanie epidemii na terenie Polski.
– Wykorzystaliśmy sprzyjające prawo i intensywnie poszukujemy medyków za wschodnią granicą Polski. Korzystamy z pomocy firm rekruterskich oraz sami szukamy kontaktów z osobami, które są gotowe pracować w naszym szpitalu – mówi Andrzej Sapiński, prezes słupskiego szpitala.
Spośród cudzoziemców, których zatrudnił WSS, jedna osoba to pielęgniarka. Pozostali w swoich krajach pracowali jako lekarze. Piętnaścioro z nich uzyskało już prawo wykonywania zawodu w Polsce i tu będą realizowali straż podyplomowy. Pracują na różnych oddziałach szpitalnych.
– Dla nas stanowią ogromne wsparcie kadrowe. Jednocześnie mamy świadomość jak bardzo potrzebują naszego wsparcia w nowym miejscu. To głównie młodzi ludzie, około 30. roku życia, choć zdarzają się też dojrzali, doświadczeni lekarze, którzy w swoich krajach robili kariery medyczne. Przyjeżdżają do nas często z małżonkami, partnerami, dziećmi, za sobą zostawiając całe dotychczasowe życie. Tutaj zaczynają wszystko na nowo – mówi wiceprezes szpitala Anetta Barna-Feszak.
Zarząd i pracownicy szpitala wspierają zagranicznych pracowników, pomagając im m.in. w znalezieniu mieszkania, przedszkoli dla dzieci, załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem prawa pobytu i wykonywania zawodu, organizując kursy języka polskiego na terenie szpitala czy spotkania informacyjne. Lekarze z Ukrainy i Białorusi pracujący w słupskim szpitalu przygotowują się do lekarskiego egzaminu weryfikacyjnego od kilku tygodni. Podchodzić będą do niego wiosną. (jwb, źródło: rzecznik prasowy WSS w Słupsku)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.