K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ilu słupszczan?

0

Z roku na rok spada liczba osób zameldowanych w Słupsku na pobyt stały. W ciągu ostatnich 20 lat zmniejszyła się ona z 99 do 80 tysięcy mieszkańców. Jednak zdaniem władz miasta rzeczywista liczba słupszczan może być znacznie większa i wynosić około 90 tysięcy.

Według oficjalnych danych z roku na rok spada liczba osób zameldowanych w Słupsku. Z prawie stutysięcznego miasta w ciągu ostatnich 20 lat Słupsk stał się miastem, w którym zameldowanych jest nieco ponad 80 tysięcy osób. Rzeczywista liczba mieszkańców miasta może być jednak znacznie większa i wynosić około 90 tysięcy.

– Z roku na rok, jak obserwujemy te liczby, rzeczywiście liczba osób zameldowanych w Słupsku malała. W roku 2014 pierwszy raz spadła poniżej 90 tysięcy, natomiast patrząc na dane za ubiegły rok, mieliśmy zameldowanych 80.731 osób. Można powiedzieć, że to spory ubytek mieszkańców, ale spodziewamy się, że tylko pozornie, ponieważ wszyscy wiemy, że nie tylko osoby zameldowane mieszkają w mieście – mówi Monika Rapacewicz, rzecznik prasowy UM w Słupsku. – Wiemy dobrze, że są to zarówno osoby młode, jak i dorosłe, które tutaj żyją, pracują, przy tym nie mają obowiązku albo potrzeby zmiany swojego miejsca zameldowania. Poza tym ewidentnie obserwujemy tu boom mieszkaniowy. Widzimy, że powstaje w Słupsku wiele bloków wielorodzinnych, domków i ktoś te lokale zamieszkuje. Stąd też spodziewamy się – a patrzymy także na dane GUS-owskie – że tych mieszkańców w Słupsku jest więcej, niż wskazują na to dane, które mamy z gruntu prawa meldunkowego.

Rozbieżności w liczbie osób zamieszkałych w mieście spowodowane są między innymi tym, że obecnie nie ma obowiązku meldunkowego. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.