K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Edukacja w gminie

0

Gmina Kobylnica inwestuje w edukację dzieci i młodzieży. Rozbudowywanych i remontowanych jest wiele placówek oświaty. W Kobylnicy w budynku po byłej mleczarni otwarta została również filia szkoły podstawowej, gdzie uczą się dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Władze gminy Kobylnica inwestują w rozbudowę i remonty placówek oświaty na swoim terenie. W ubiegłym roku w budynku po byłej mleczarni w Kobylnicy przeniesiono oddziały szkoły podstawowej. Adaptacja obiektu na szkołę spowodowana była między innymi wzrostem liczby mieszkańców i co za tym idzie – dzieci.

– 1 września wprowadziliśmy już 7 oddziałów klasowych – klasy zerowe i klasy pierwsze. Wartość tego kontraktu to 4 miliony złotych. W ramach współpracy z deweloperem, bo takie działania podjęliśmy, ten zobowiązał się do realizacji zamierzenia pod kątem budowy filii szkoły podstawowej w Kobylnicy, bo tam brakuje nam już miejsca. I tam ulokowaliśmy w dobrych warunkach, na wysokim poziomie oddziały przedszkolne oraz pierwsze klasy szkoły podstawowej. Tak więc oddzieliliśmy praktycznie najmłodsze dzieci od dzieci starszych. Myślę, że było to spore przedsięwzięcie, ale zarazem rozmawiając z rodzicami, wiemy, że przyniosło im spore zadowolenie, ponieważ dzieci mają bardzo dobre warunki nauczania – mówi wójt gminy Kobylnica Leszek Kuliński.

Projekt adaptacji mleczarni na szkołę nie jest jedynym działaniem, jakie podjęła gmina, aby polepszyć ofertę edukacyjną w regionie. Przypomnijmy, że w tym roku uruchomione zostały dobudowane do szkoły w Kończewie pomieszczenia sal przedszkolnych i lekcyjnych. Koszt tej inwestycji wyniósł około 1,4 miliona złotych. To nie koniec inwestycji w oświatę w gminie.

– Obecnie rozpoczynamy procedurę związaną z budową hali sportowej w Kwakowie za 11 milionów złotych, ale też ważnym elementem jest termomodernizacja obiektu szkolnego w Kobylnicy. Na ten cel przeznaczamy 10 milionów i tutaj pozyskaliśmy środki finansowe z Funduszy Norweskich. To bardzo trudne fundusze, ale znaleźliśmy się bardzo wysoko na liście rankingowej, bo 7. miejsce to bardzo dobra ocena tego projektu – mówi wójt Leszek Kuliński. – Szkoła będzie samowystarczalna, ponieważ przebudowując ją, wymieniamy całkowicie stolarkę okienną, modernizujemy obiekt zewnętrznie, zmieniamy pokrycia dachowe, jak również zmieniamy system ogrzewania, bo będą pompy ciepła. Tak więc zmieniamy system gazowym, który obecnie przynosi nam dość dużo kłopotów finansowych, bo koszty gazu są zdecydowanie wyższe i będziemy realizowali to w ramach pomp ciepła. Potrzebna jest energia elektryczna, którą będziemy sami produkowali. Na budynku już powstały, a powstaną jeszcze na wszystkich połaciach dachowych urządzenia fotowoltaiczne, które zabezpieczą te potrzeby. Tak więc patrząc na przedsięwzięcia, które realizowaliśmy w roku ubiegłym, jak i realizowane w roku bieżącym, a także w przyszłym, gmina na cele oświatowe wydała 30 milionów złotych.

Z całej kwoty wydatkowanej na inwestycje oświatowe gmina pozyskała ze środków zewnętrznych około 10 milionów złotych. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.