K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Gmina na podium

0

Gmina Kobylnica po raz kolejny znalazła się na podium w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów. W klasyfikacji oceniane były między innymi działania proinwestycyjne i prorozwojowe oraz rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca.

Gmina Kobylnica zajęła drugie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów. Przy rankingowej kwalifikacji samorządów oceniano między innymi działania proinwestycyjne i poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego. Pod uwagę brano również rozwój społeczeństwa obywatelskiego i promocję rozwiązań proekologicznych.

– Każda gmina kieruje się swoimi zasadami, swoimi prawami. Każda gmina realizuje swoje przedsięwzięcia, prowadzi swoją politykę prorodzinną i działalność inwestycyjną – mówi wójt gminy Kobylnica Leszek Kuliński. – I to właśnie było przede wszystkim brane pod uwagę. Jeżeli chodzi o gminę Kobylnica, utrzymujemy się w rankingu od wielu lat na czołowych miejscach – między czwartym a pierwszym. Bywało tak, że byliśmy na pierwszym, ale ostatnie trzy lata notowaliśmy dobry efekt, a uzyskanie drugiego miejsca na podium jest dla nas bardzo znaczące. Chciałem także zaznaczyć, że jest to praca całego zespołu ludzi, którzy pracują w gminie, nie tylko wójta – mówimy o Centrum Usług Wspólnych, o Ośrodku Pomocy Społecznej, o kulturze, bibliotece, a także o urzędzie gminy, bo tu prowadzimy inwestycje. Gmina Kobylnica – co też jest brane pod uwagę – wydaje co roku duże środki finansowe w ramach swojego budżetu na zadania inwestycyjne. W tym roku to 38 milionów i praktycznie nie zwalniamy tempa. To także wpływa między innymi na tak wysokie miejsca. Ale i ważnym elementem było pozyskiwanie środków zewnętrznych, funduszy europejskich, funduszy krajowych, realizacja zamierzeń inwestycyjnych w zakresie oświaty. Ocenianych zadań było ponad osiemdziesiąt i praktycznie we wszystkich mogliśmy wykazać się sporymi sukcesami, które zaważyły na tym, że jesteśmy na drugim miejscu. Tu podziękowania dla naszych mieszkańców, którzy przyłożyli do tego swoją rękę, bowiem efekt końcowy to nie tylko praca jednego człowieka. To praca całego zespołu, sporej grupy ludzi.

W poprzedniej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów gmina Kobylnica zajęła trzecie miejsce. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.