K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pętla taktyczna terytorialsów

2

Wczoraj na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbył a się pętla taktyczna, w której uczestniczyli nowo wcieleni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej służący w 73. Batalionie Lekkiej Piechoty w Słupsku. Ćwiczenia były podsumowaniem 16-dniowego szkolenia i składały się m.in. znajomości topografii i strzelania.

42 terytorialsów wzięło udział we wczorajszej pętli taktycznej, która wieńczyła 16-dniowe szkolenie podstawowe. Ćwiczenia odbyły się na zasadzie zaliczenia i wykonywano je w grupach liczących około 10 osób. Na każdym z 9 punktów znajdował się żołnierz, który kierował zadaniami i zaliczał zadnie lub nie. Żołnierze byli w pełnym umundurowaniu, z uzbrojeniem i z kamuflażem twarzy. Ich plecaki ważyły ok. 30-40 kg. Wśród zadań znalazło się m.in. przekraczanie miejsc niebezpiecznych, stawianie pojedynczej miny, przeszukanie pojazdu w działaniach taktycznych, dostarczanie amunicji i ewakuacja rannego z pola walki. Poczynaniom nowych żołnierzy przyglądał się między innymi ppłk Bogusław Haftka, dowódca 73. Batalionu Lekkiej Piechoty w Słupsku. Ćwiczenia obserwowała także grupa żołnierzy brytyjskich.

Proces szkolenia takiego żołnierza trwa trzy lata – informuje por. Tomasz Klucznik, oficer prasowy 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – To jest dopiero wstępny etap, który pozwoli im przystąpić do przysięgi wojskowej. Dzisiaj na poligonie w Ustce jest pętla taktyczna, czyli sprawdzian umiejętności, których żołnierze nabyli podczas tego szkolenia. Będziemy szli od punktu do punktu, na których żołnierze będą realizować zadania. Będzie tam punkt udzielania pierwszej pomocy, związany z taktyką, topografią, punkt saperski i wiele innych. Między innymi będzie też strzelanie.

Jednym z najbardziej widowiskowych zadań było szybkie zrywanie kontaktu ogniowego. Ćwiczenie polegało na wycofaniu się pod ostrzałem nieprzyjaciela, czemu towarzyszyły liczne wybuchy.

Wszyscy żołnierze pomyślnie przeszli pętlę taktyczną i zostali dopuszczeni do przysięgi wojskowej, która odbędzie się jutro na terenie 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Wczoraj, ze względu na zbrojny atak Rosji na Ukrainę, zmieniono status WOT do natychmiastowego stawiennictwa. Żołnierze 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej mają na to do 12 godzin od momentu ogłoszenia rozkazu. Będą przydzielani do wsparcia administracji państwowej i samorządowej realizującej zadania przyjęcia uchodźców z Ukrainy. (opr. rkh)

Dyskusja2 komentarze

  1. z tą wagą plecaka to autor lekko przesadził 10-15 kg to maksymalna waga, sam służyłem w tsw i nosiłem plecak więc wiem.