K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przysięga terytorialsów

0

W sobotę, 26 lutego, na placu apelowym jednostki przy ulicy Bohaterów Westerplatte odbyła się uroczysta przysięga żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej służących w 73. Batalionie Lekkiej Piechoty w Słupsku. Był to zwieńczenie 16-dniowego szkolenia. Udział w przysiędze wzięło ponad 40 nowych żołnierzy.

Sobotnia uroczystość rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym od wciągnięcia flagi na maszt i odegrania hymnu narodowego. Przysięgę wojskową na sztandar 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło 42 żołnierzy, w tym 10 kobiet z wcielenia w grudniu i lutym w ramach „Ferii z WOT”. Wyróżnieni żołnierze otrzymali listy gratulacyjne z rąk dowódcy batalionu, po czym zabrzmiała Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Całość uroczystości dopełniła defilada wojskowa. Była to już 38 przysięga w 7. Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Pierwszy nabór miał miejsce we wrześniu 2018 roku. Od momentu złożenia przysięgi żołnierze będą szkolić się podczas zaplanowanych ćwiczeń rotacyjnych odbywających się obowiązkowo przez 2 dni w miesiącu, w weekendy. Właściwe przygotowanie żołnierza trwa 3 lata.

Pierwszy rok to jest szkolenie podstawowe, indywidualne – informuje kmdr Tomasz Laskowski, dowódca 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Niezależnie od stanowiska, na które żołnierz trafi, a więc saper, telefonista, strzelec wyborowy czy też snajper, wszyscy szkolą się w tym samym trybie. W trakcie pierwszego roku szkolenia następuje profilowanie, czy kandydat spełnia wymogi snajpera czy strzelca wyborowego, czy służby na innym stanowisku. Generalnie można przyjąć, że ponad 95 procent osób spełnia wymogi. Drugi rok szkolenia, to szkolenie specjalisty, czyli na konkretnym stanowisku. To przygotowanie do wykonywania zadań na stanowisku, na które został wyznaczony. Trzeci rok jest to szkolenie zgrywające w sekcjach, plutonach, kompaniach. Patrząc tutaj z perspektywy czasu i odbytego szkolenia, jest to poczatek ich drogi i nauki rzemiosła wojskowego.
Jak zgodnie podkreślili nowi żołnierze – wojsko to nie jest miejsce dla indywidualistów. Podczas 16-dniowego szkolenia, instruktorzy wymagali od nich przede wszystkim współpracy i polegania na sobie, co miało budować poczucie bezpieczeństwa, braterstwa i zaufania.

Najfajniejsi byli ludzie – zapewnia szer. Klaudia Modrzejewska z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Ludzie motywowali każdego i było na pewno łatwiej. Nikt się nie poddawał.
Jak przyznają wojskowi, zainteresowanie wstąpieniem w szeregi terytorialsów jest bardzo duże. Po ataku Rosji na Ukrainę nawet wzrosło.

Od samego początku, od pomysłu powołania Wojsk Obrony Terytorialnej i funkcjonowania pierwszych brygad, nie mieliśmy problemów z naborem – zapewnia por. Tomasz Klucznik, oficer prasowy 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Zawsze byli chętni, aby zostać żołnierzami naszych brygad, natomiast od września nie tylko w naszej 7. Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej jest dużo większe zainteresowanie wstąpieniem do WOT.
73. Batalion Lekkiej Piechoty w Słupsku sformowano w 2018 roku. Na tę chwilę służy w nim ponad 570 żołnierzy. Docelowo ma ich być ponad 670, a łącznie w 7. Pomorskiej Brygadzie – 2,5 tysiąca.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.