K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Złożone wnioski

0

Dzisiaj mija oficjalny termin składania przez samorządy wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu Polski Ład. Miasto Słupsk mogło złożyć trzy wnioski na łączną sumę 100 milionów złotych.

Miasto Słupsk po raz drugi złożyło wnioski na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu Polski Ład. Na dzisiejszej konferencji prasowej przedstawiono wszystkie złożone propozycje. Na wstępie prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka odniosła się do interpelacji złożonej przez radnych PO w sprawie niskich kwot projektów, o jakie stara się samorząd.

– Polski Ład jest tak skonstruowany, że określa, że w poszczególnych priorytetach można aplikować do danej wysokości kwoty. W pierwszym rozdaniu w pierwszym priorytecie nie było określonej kwoty, mogliśmy nawet startować o 300 milionów złotych na jakieś zadanie. W drugim są już określone wysokości, o które możemy aplikować. Ale proszę państwa – mówi prezydent miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka – w pierwszym rozdaniu Polskiego Ładu wszystkie samorządy złożyły wnioski – bo marzyliśmy – na kwotę pięciokrotnie przewyższającą finanse, jakie zostały przeznaczone. Nauczeni tym doświadczeniem doskonale wiemy, że możemy mierzyć siły na możliwości uzyskania środków, dlatego też korzystając z różnych konsultacji, składamy wnioski na trzy zadania, nawet jeżeli wielkość tych zadań nie dotyka górnej możliwej wielkości pozyskania środków, ponieważ wiem, że jeżelibyśmy znowu złożyli na maksymalne kwoty, to tych wniosków tym razem będzie pewnie sześciokrotnie więcej niż możliwości finansowych. A specyfika tego projektu polega na tym, że albo dostaje się pełne dofinansowanie, albo nie dostaje się w ogóle.

Miasto Słupsk mogło złożyć trzy wnioski na łączną sumę 100 milionów złotych. Największym wnioskiem złożonym przez ratusz jest poprawa sytuacji słupskiej oświaty.

– Zdecydowaliśmy się na modernizację 19 obiektów. Są to szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, czyli technika, szkoły średnie, a także inne placówki, np. poradnia psychologiczna czy MDK – mówi Justyna Pluta, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami UM w Słupsku. – Tutaj skupiamy się przede wszystkim na modernizacji dachów, czyli poprawie termoizolacyjności przeciwko zawilgoceniu, zagrzybieniu, a więc komfort pracy i uczenia się, oraz na terenach wokół szkół. Będzie to dostosowane w zależności od potrzeb, a są to m.in. ciągi piesze, wyrównanie nawierzchni wokół szkoły, czasami boiska sportowe. Wszystko zależy, jaki jest stan infrastruktury danej szkoły. W naborze drugim do Polskiego Ładu jest dokończenie modernizacji stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku. Jak państwo wiecie, dwa pierwsze etapy częściowo zrealizowaliśmy, a częściowo jeszcze realizujemy w ramach programu na rzecz rozwoju ziemi słupskiej, czyli tzw. środków pochodzących z rekompensat za tarczę antyrakietową. Tutaj opracowana dokumentacja techniczna była kompleksowa, dlatego podzieliliśmy tę inwestycję na etapy. W ubiegłym roku zakończono budowę ogrodzenia oraz budynku kasy i wiaty wejściowej. Trwa jeszcze budowa posadowienia zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz zagospodarowania układu funkcjonalnego na stadionie. Naszym celem w ramach projektu złożonego w Polskim Ładzie jest dokończenie całości modernizacji stadionu.

Ostatnim wnioskiem miasta jest kompleksowa przebudowa ulic Portowej i Morskiej. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.