K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Skonsultują PKiW

0

W nadchodzącą środę rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Konsultacje zakończą się 29 marca bieżącego roku.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku od środy rozpocznie konsultacje społeczne. Poddana ocenie mieszkańców zostanie między innymi koncepcja zagospodarowania Parku Kultury i Wypoczynku. Obecnie opracowywany jest program funkcjonalno-użytkowy.

– Poddany pod konsultacje będzie krótki opis wraz z ogólnym planem zagospodarowania terenu Parku Kultury i Wypoczynku. Przede wszystkim – mówi Ewelina Kujawa, dyrektor Wydziału Inwestycji w UM w Słupsku – powstaną nowe strefy rekreacyjne w parku, sportowe, strefy dla seniora. Przebudowana zostanie fontanna. Tak więc tematy i pomysły, które mogłyby pomóc nam w dostosowaniu potrzeb mieszkańców, jak najbardziej będą mile widziane. Konsultacje kończą się 29 marca i przez cały ten okres można zgłaszać swoje uwagi, pomysły, jakieś przemyślenia od godziny 8 do 14. Natomiast 14 i 24 marca to dwa terminy oznaczone jako dyżury konsultacyjne i będą one prowadzone od godziny 14 do 16. Oddelegowana zostanie osoba, która bezpośrednio będzie udzielała wyjaśnień i spisywała ewentualne uwagi mieszkańców. Można też zgłaszać swoje uwagi, składając formularz konsultacyjny na adres: [email protected]

Konsultacje przeprowadzane są również w formie telefonicznej pod numerem 59 841 00 91. W tym roku, po zatwierdzeniu programu funkcjonalno-użytkowego przeprowadzony zostanie przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Jak informuje dyrektor wydziału inwestycji urzędu miejskiego, trudno na razie określić moment rozpoczęcia zadania w parku. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.