K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przyjęto inicjatywy

0

Gmina Słupsk przyjęła do realizacji wnioski złożone w ramach inicjatyw lokalnych na rok 2022. Wśród zaakceptowanych projektów znalazły się między innymi modernizacja placu zabaw w Krępie Słupskiej i zagospodarowanie parku zabytkowego w miejscowości Jezierzyce.

Inicjatywy lokalne gminy Słupsk są odpowiednikiem miejskiego budżetu obywatelskiego. W tym roku podobnie jak w ubiegłym do dyspozycji mieszkańców oddano ponad 300 tysięcy złotych. Projekt zakładał wkład własny w wysokości tylko 15 procent, a pozostałą kwotę dofinansowuje gmina.

– W tym roku podobnie jak w latach poprzednich jest bardzo duże zainteresowanie – 23 wnioski złożone w terminie regulaminowym, wszystkie prawidłowe, przeanalizowane. Finalnie do realizacji trafiły 2/3 tych wniosków, na 23 – 15, jeden na liście rezerwowej, tzw. dodatkowej, a 7 wniosków niestety nie udało się w tym roku przyjąć do realizacji – mówi Adam Jaśkiewicz, zastępca wójta gminy Słupsk. – Wnioski są bardzo szerokie, bo od wniosków – ogólnie mówiąc – oznaczających wsparcie, doposażenie np. jednostek ochotniczych straży pożarnej po dużo większe sprawy związane z rekreacją, zagospodarowaniem, modernizacją placów zabaw, ich doposażeniem aż po modernizację bądź doposażenie obiektów sportowych typu boiska, a ostatecznie także zagospodarowanie parków, gdzie mamy kontynuację niektórych inicjatyw – np. park w Rogawicy – ale i gdzie dopiero rozpoczynamy pracę, np. w parku w Jezierzycach. Wiele wniosków polega na tym, że będą wykonywane prace przez mieszkańców, bo najczęściej są to wnioski mieszkańców czy stowarzyszeń. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, jaki będzie czas realizacji. Wiadomo, że będziemy musieli zmieścić się w tym roku kalendarzowym. Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania umów z wnioskodawcami, więc myślę, że w okresie kwiecień – wrzesień nastąpi szczyt tych prac.

Wśród wniosków zaakceptowanych do wykonania znalazły się między innymi modernizacja placu zabaw w Krępie Słupskiej i zagospodarowanie parku zabytkowego w Jezierzycach. Na jeden wniosek przypada kwota od 5 do 50 tysięcy złotych. Wyjątkiem jest dodatkowy, 15. wniosek, który wykonany zostanie w ramach budżetu gminy – jego koszt wynosi około 100 tysięcy złotych. Mowa o wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej w Jezierzycach. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.