K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nie chcą do miasta

0

Dziś, 10 marca, w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano wyniki konsultacji społecznych prowadzonych na terenie powiatu słupskiego w sprawie poszerzenia granic miasta Słupska. W konferencji wzięli udział członkowie zarządu oraz radni powiatu.

W przeprowadzonych konsultacjach dotyczących poszerzenia granic miasta Słupska oddano 17.746 głosów spośród prawie 100-tysięcznej populacji powiatu. Władze powiatu zapoznały się z opinią mieszkańców, którzy musieli odpowiedzieć na pytanie „Czy chcesz zmiany granic Słupska naruszającej granice powiatu słupskiego?”. Wyniki były druzgocące dla przyjętej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku, zakładającej przyłączenie 7 sołectw gminy wiejskiej Słupsk do miasta. „Za” oddano jedynie 195 głosów, natomiast przeciwnych rozszerzeniu granic było 17.038 osób. Oddano tez 175 głosów wstrzymujących się oraz 338 głosów nieważnych. Jak podkreślił starosta słupski Paweł Lisowski, nigdy w historii powiatu w konsultacjach nie wzięło udziału aż tyle osób.

Dla nas jako samorządowców powiatowych to zdanie mieszkańców jest niesłychanie istotne – podkreśla Paweł Lisowski, starosta powiatu słupskiego. Szczególnie w kontekście uchwały, bo jeszcze w formie uchwały Rady Powiatu Słupskiego będziemy opiniowali tę propozycję miasta. W związku z tym, że te wyniki są takie, a nie inne to można się spodziewać jednoznacznego stanowiska. Oczywiście będziemy przeciw rozszerzeniu granic. Myślę, że jest to też sygnał dla władz miasta Słupska i mam nadzieję, że zostanie właściwie odebrany, bo konsultacje prowadzone w Polsce wyniki mają bardzo różne. Te są chyba jednymi z nielicznych, w których jest aż taka dysproporcja między osobami, które nie chcą przyłączania,a tymi, którzy chcą. Jest to też sygnał do naszych partnerów z miasta, którzy powinni wziąć pod uwagę zdanie mieszkańców powiatu, ale i być może powinni wyciągnąć wnioski, dlaczego mieszkańcy nie widzą potrzeby poszerzania granic administracyjnych miasta Słupska.
Głosy można było oddać w budynku starostwa, w każdym urzędzie gminy należącym do powiatu słupskiego lub wypełniając ankietę i przesyłając ją drogą mailową. Zarząd powiatu zapowiedział, że będzie robił wszystko, aby przekonać Urząd Miejski w Słupsku, że zmiana granic jest złym pomysłem. Wyrażono nadzieję, że władze Słupska ostatecznie nie złożą finalnego wniosku o rozszerzenie granic do wojewody i ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla rządu, który nie musi ich brać pod uwagę. Obecnie trwają konsultacje z mieszkańcami miasta Słupska, które zakończą się 18 marca. Swój głos można oddać za pośrednictwem strony www.slupsk-laczy.pl/pl/consultation. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.