K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Węzeł w realizacji

0

Trwają prace nad budową węzła transportowego przy dworcu PKP. Powstała już betonowa konstrukcja inwestycji, teraz prowadzone są prace murarskie oraz ciesielskie. Prace nad budową dworca autobusowego powinny zakończyć się w czerwcu 2023 roku.

Coraz wyraźniej widać efekty prac, jakie przeprowadzono w związku z realizacją projektu nowego węzła transportowego przy dworcu PKP. Inwestycja obejmie budowę wielofunkcyjnego dworca autobusowego po zachodniej stronie torów kolejowych, który zostanie połączony z dworcem kolejowym i centrum miasta podziemnym tunelem. Powstała już betonowa konstrukcja, teraz natomiast prowadzone są prace murarskie i ciesielskie.

– W tej chwili trwają prace ciesielskie przy wykonywaniu konstrukcji drewnianej dachu. Kończą się natomiast w tym tygodniu prace związane z odtworzeniem rampy kolejowej od strony dworca kolejowego. Tutaj wymogi konserwatorskie adaptacji tego zabytkowego budynku magazynowego i ekspedycji kolejowej nakładają na nas obowiązek odtworzenia tej oryginalnej elewacji i od strony dworca, i od szczytu budynku. Tak więc w tej chwili kończy się odtwarzanie tego pierwszego elementu, czyli rampy, która kiedyś była rampą rozładunkową – mówi Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – Rozpoczęły się również prace związane z odtwarzaniem ściany szachulcowej. W tej chwili wykonano już pierwszą warstwę belek, do których potem będą sukcesywnie montowane elementy – tu trzeba podkreślić – oryginalne elementy konstrukcji drewnianej. One zostały wyczyszczone, zakonserwowane i będą wbudowywane. Wymurowano już także mury parteru budynku dworcowego. W tej chwili trwa szalowanie wieńca obiektu, tak aby można było wylać strop i zacząć murować pierwsze piętro.

Docelowo nowy węzeł ma obsługiwać komunikację autobusową w rejonie Słupska. W przyszłości w ramach inwestycji wykonane zostaną również przystanki z peronami do obsługi pasażerów oraz dwa parkingi park&ride i bike&ride. Powstanie także plac manewrowy dla autobusów. Finalnie węzeł zostanie zintegrowany z komunikacją miejską w Słupsku. Prace nad budową dworca powinny się zakończyć w czerwcu 2023 roku. Koszt inwestycji wyniesie blisko 30 milionów złotych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.