K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kształtowanie przestrzeni miasta

0

Miasto Słupsk wspólnie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich realizują projekt pn. „Obywatele i kształtowanie przestrzeni”. Właśnie zakończyły się konsultacje społeczne, w których słupszczanie składali propozycje działań w przestrzeni miejskiej.

Miasto Słupsk oraz Centrum Inicjatyw Obywatelskich wraz z organizacjami z Dubrownika i Reykjaviku realizują projekt „Obywatele i kształtowanie przestrzeni”. Celem jest zwiększanie udziału mieszkańców w planowaniu przestrzennym. Jak przekonują realizatorzy projektu, to mieszkańcy wiedzą najlepiej jakie miejsca powinny zostać dofinansowane tak, aby zmieniły swoje oblicze na lepsze.

– Założeniem tego projektu jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców miasta w procesach planistycznych, przede wszystkim dotyczących kształtowania przestrzeni miasta. Wszyscy mamy pewne pomysły, jak ta przestrzeń powinna wyglądać, a tu mamy szansę wykazania się swoją wyobraźnią, czy nawet bardzo konkretnymi rozwiązaniami – mówi prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – W tej chwili przeprowadzaliśmy konsultacje regulaminu tego programu pod nazwą „Nasza wspólna przestrzeń” i w ramach tych konsultacji, w których wzięło udział kilkadziesiąt osób, mieszkańcy zgłaszali propozycje różnych przedsięwzięć i inicjatyw, szczególnie dotyczących ogrodów deszczowych, parków kieszonkowych, zbiorników retencyjnych i innych elementów tej zielono-niebieskiej infrastruktury. Wybrane przez mieszkańców zadania będą podstawą do ubiegania się o finansowanie ze środków zewnętrznych, m.in. ze środków Unii Europejskiej czy Programu na rzecz rozwoju ziemi słupskiej. Takie działania będą realnie pokazywały wpływ mieszkańców miasta, bo to mieszkańcy wybiorą bardzo konkretne propozycje. Miasto diagnozuje, ale mieszkańcy będą decydowali.

Łączna pula pieniężna, jaką miasto Słupsk przeznaczy na ten projekt, to 1,5 miliona złotych. Na indywidualne inwestycje będzie można otrzymać od 50 do nawet 500 tysięcy złotych.

– Wszyscy mieszkańcy Słupska, którzy będą pisać te wnioski, mają prawo skorzystać z bezpłatnych konsultacji z architektami, projektantami, specjalistami w dziedzinie planowania przestrzeni publicznych, wspólnych. W konsultacjach wezmą również udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Słupsku. Najbliższe – już teraz, 19 marca – to warsztaty terenowe. O godzinie 10 startujemy z ulicy Armii Krajowej przez Sierpinka w kierunku ulicy Gdańskiej. Kolejny spacer tego samego dnia planujemy od godziny 14, począwszy od ulicy Legionów Polskich i ulicy Zaborowskiej, przez ulicę 11 Listopada w kierunku ulicy Królowej Zofii. Następnie 24 marca odbędą się warsztaty projektowe z projektantami w siedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w dwóch sesjach – sesja południowa od godziny 12 oraz sesja popołudniowa od godziny 16. Mieszkańcy będą już wtedy mogli zgłaszać konkretne propozycje, a w ich opracowaniu pomogą zarówno urzędnicy, jak i projektanci, którzy podczas spacerów będą mogli naszkicować już te propozycje, które są do nas zgłaszane bądź które mieszkańcy będą dopiero zgłaszać właśnie podczas spacerów. Bo po to mają być spacery, żeby najpierw poznać przestrzenie, w których zmiany mogą zajść, aby później, już podczas warsztatów projektowych móc je obrobić z projektantami – mówi Anna Tates z Wydziału Polityki Społecznej UM w Słupsku.

Zgłoszeń można dokonywać do 3 kwietnia. Następnie wnioski poddane zostaną ocenie formalnej, a w kolejnym etapie odbędzie się głosowanie na najlepsze propozycje. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.