K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Modernizacja postępuje

0

W ubiegłym roku rozpoczęły się prace nad zagospodarowaniem podwórka w rejonie ulicy Partyzantów. Pierwsze efekty już widać. Teraz trwają prace nad budową ciągów pieszych i pieszo-jezdnych z miejscami postojowymi.

Widać pierwsze efekty prac w zagospodarowaniu podwórka w rejonie ulic Partyzantów i Armii Krajowej. Po wykonaniu prac porządkowych i wyburzeniu zrujnowanych budynków i murowanych płotów, wykonawca przeszedł do dalszego etapu.

– Po tych pracach rozpoczęły się prace związane z instalacjami ziemnymi, zarówno tymi, które posłużą do oświetlenia tego terenu, jak również ze zbudowaniem prawdziwego odwodnienia, bo na tym podwórku był także duży problem z wodami opadowymi. Te prace w większości już się zakończyły. Po nich rozpoczęły się prace najbardziej istotne dla mieszkańców, najbardziej widoczne, związane z zagospodarowaniem tej przestrzeni – mówi Paweł Krzemień, kierownik Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku. – Już wytyczono zdecydowaną większość alejek, powstały w większości ciągi piesze. W tej chwili budowany jest okrąg, który będzie miał nawierzchnię bitumiczną. Myślę, że za kilka miesięcy zobaczymy tam masę dzieciaków na hulajnogach, na rowerkach w bezpiecznej przestrzeni, bardzo dużej, największej przestrzeni na Podgrodziu. Te prace potrwają jeszcze kilka tygodni, a następnie zacznie się zagospodarowanie tej przestrzeni w małą architekturę, w zieleń, w elementy zabawowe. Zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe na nowych słupach, bo tam też był wielki problem z tym, ze ta przestrzeń tak naprawdę tonęła w mroku. Jeszcze chwilę cierpliwości, ale już zachęcam, żeby podejść na to podwórko, zobaczyć, jak potężna to jest przestrzeń, jak fajny klimat tworzą te historyczne zabudowania wokół tej przestrzeni, jak ładna jest perspektywa na kościół św. Ottona. A już w okresie letnim i jesiennym będę zachęcał państwa, żeby po prostu podejść na to podwórko i skorzystać z uroków tego miejsca i zobaczyć, ze na Podgrodziu też może być fajna przestrzeń do życia, do funkcjonowania, do aktywności z dzieciaczkami czy z młodzieżą.

Jak informuje kierownik referatu rewitalizacji, prace postępują bez przeszkód i nie przewiduje się żadnych opóźnień. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do 19 czerwca. Zagospodarowanie podwórka ma kosztować ponad 3 miliony złotych. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.