K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Spotkanie dla przedsiębiorców

0

W związku z napływem obywateli Ukrainy do regionu Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku zaprasza na spotkanie dla pracodawców, dotyczące między innymi formalności związanych z zatrudnieniem obywateli Ukrainy. Spotkanie odbędzie się w środę, 23 marca, o godzinie 10 w sali 202 w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

W związku z obecną sytuację za wschodnią granicą Polski i wejściem w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku organizuje spotkanie dla pracodawców, dotyczące między innymi formalności związanych z zatrudnieniem uchodźców.

Jeżeli mówimy o zatrudnieniu uchodźców z Ukrainy, to zgodnie z uchwaloną specustawą pracodawca zatrudnia uchodźcę z Ukrainy na tych samych zasadach, jakie obowiązują dla obywateli polskich, natomiast jest zobowiązany w ciągu 14 dni od momentu zatrudnienia do rejestracji tego zatrudnienia przez internet – mówi Paweł Kądziela, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. – Wystarczy wejść na stronę www.praca.gov.pl i tam zarejestrować to zatrudnienie. I to są wszelkie formalności, które należy spełnić, zatrudniając uchodźcę z Ukrainy. Natomiast jeżeli mówimy o formach pomocy dla przedsiębiorcy, który zechciałby zatrudnić uchodźcę z Ukrainy, to te zasady są identyczne jak dla bezrobotnych osób z naszego kraju, naszych obywateli. Tak więc możemy zaproponować pracodawcy takie instrumenty jak prace interwencyjne – mogą to być roboty publiczne dla samorządu, możemy wysłać taką osobę bezrobotną, uchodźcę z Ukrainy, na staż do danego przedsiębiorcy, jeżeli zechciałby utworzyć miejsce pracy, to też możemy sfinansować to utworzenie.

Pierwsze osoby z Ukrainy w naszym regionie posiadające numer PESEL rejestrują się już w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku. Spotkanie z pracodawcami odbędzie się w środę o godzinie 10 w sali 202 w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Dodatkowo w piątek o tej samej godzinie zorganizowane zostanie webinarium poświęcone temu właśnie rynkowi pracy. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.