K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zjazd delegatów ZŻWP

0

Wczoraj, 23 marca, w Lądowisku Kultury w Redzikowie odbył się XI Rejonowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku. Podczas zjazdu m.in. wręczano wyróżnienia oraz odbyły się wybory nowych władz. Nowym prezesem zarządu na kolejną kadencję został wybrany ppłk Romuald Detmer.

Wczorajszy XI Rejonowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku odbył się w Lądowisku Kultury w Redzikowie. Na początku wprowadzono poczet sztandarowy, a następnie Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” oraz zgromadzeni zaśpiewali wspólnie Hymn Państwowy. Odśpiewano też pieśni związku i reprezentacyjną Wojska Polskiego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Marek Bielec, starosta Paweł Lisowski, przewodniczący rady powiatu Jan Olech oraz wójt gminy Kobylnica Leszek Kuliński. Podczas zjazdu wielu zasłużonych członków związku zostało uhonorowanych okolicznościowymi wyróżnieniami związkowymi, a także podziękowano im za wkład i zaangażowanie w rozwój organizacji. Wszystkim nagrodzonym zaśpiewano gromkie „Sto lat”. Prezes zarządu ppłk Romuald Detmer przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku w mijającej pięcioletniej kadencji.
– Zjazd ma na celu podsumować mijająca kadencję – informuje ppłk w st. sp. Romuald Detmer prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku. – To kadencja wydłużona, bo zjazd miał się odbyć w zeszłym roku. Ze względu na covida dziś mamy tę uroczystość zakończenia kadencji. Podsumujemy naszą działalność w okresie pięciu lat i zjazd uchwali program na następną kadencję.
Po obradach delegatów odbyły się wybory nowych władz na kolejną kadencję. Prezesem zarządu ponownie został ppłk Detmer, który tę funkcję piastuje od prawie 20 lat.

Planów jest dużo, tylko nie wiadomo czy nam życie pozwoli je zrealizować – mówi prezes Romuald Detmer. – Nadal głównym punktem jest integracja naszego środowiska wojskowego. Kolejny punkt, to współpraca z samorządami i szkołami w zakresie patriotycznego wychowania młodzieży. Ponadto sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz nad grobami naszych bliskich. No i dbałość o wzrost naszych szeregów. Dziś mamy 800 członków i 1.600 sympatyków. Malutka armia nam się rozszerza i jest nas coraz więcej.
XI Rejonowy Zjazd Delegatów Rejonu Słupskiego zakończył się przyjęciem uchwały, która ma pełnić rolę wytycznych na rozpoczynającą się czteroletnią kadencję. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.