K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dodatek wypłacony

0

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił pierwszą transzę dodatków osłonowych. Od 200 do 700 złotych pomocy finansowej otrzymało 4.256 gospodarstw domowych w Słupsku. Kolejny nabór wniosków o dodatek osłonowy trwa do 31 października.

Dodatek osłonowy wprowadzony został w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. Ma ona na celu łagodzić skutki wzrostu cen energii, gazu i żywności. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił pierwszą transzę dodatków.

– Do tej pory świadczenia w wysokości od 200 do 700 złotych są już przyznane dla 4.256 gospodarstw domowych w naszym mieście na łączną kwotę 1.164.316 złotych. To jest pierwsza transza środków – informuje wiceprezydent Słupska Marta Makuch. – nabór trwa do 31 października. Osoby, które złożą wnioski w drugim naborze, otrzymają środki do dnia 2 grudnia. Wnioski można składać poprzez platformę ePUAP na skrzynkę MOPR-u, ale można także osobiście w wersji papierowej – przyjść do siedziby MOPR-u przy ulicy Słonecznej 15 D w godzinach od 8 do 14 od poniedziałku do piątku do pokoju nr 12. Tam pracownice MOPR-u pomogą w wypełnieniu takiego wniosku i w drugiej transzy osoby, które spełnią kryteria, będą również mogły takie dofinansowanie otrzymać. Te gospodarstwa, które wymieniłam, już otrzymały pomoc w formie tych właśnie dodatków osłonowych.

Przypomnijmy, że od lutego poszerzono zakres podmiotów mogących starać się o przyznanie dodatku. Oprócz gospodarstw indywidualnych pomocą objęte zostaną również liczne instytucje i organizacje pozarządowe. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.