K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Edukacja po europejsku

0

Wczoraj, 30 marca, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku odbyła się konferencja zatytułowana „Europejski wymiar edukacji zawodowej w ZSE”. Celem konferencji było przedstawienie korzyści dla uczniów i nauczycieli płynących z nauki w środowisku międzynarodowym.

Wczorajsza konferencja zatytułowana „Europejski wymiar edukacji zawodowej w ZSE” miała za zadanie podsumować projekty mobilności, realizowane w ostatnim czasie w Ekonomiku. Umożliwił je unijny program Erasmus+, dzięki któremu uczniowie oraz nauczyciele mogli wyjechać za granicę na kursy i praktyki zawodowe m.in. do Hiszpanii i Grecji, gdzie poznawali systemy edukacyjne tych państw. Najważniejsze pytanie, na które zaproszeni nauczyciele oraz uczniowie starali się odpowiedzieć dotyczyło korzyści płynących z odbywania praktyk zagranicznych. Odpowiedzi były zbieżne. Podkreślano, że ważna było nauka języka, którym trzeba się było posługiwać, zdobywanie nowych kompetencji i rozwijanie posiadanych umiejętności. Duże znaczenie miało także odkrywanie obcych kultur oraz i zawieranie nowych znajomości. Istotna była także odpowiedź na pytania „co dalej?” oraz „co zrobić, aby zdobyte doświadczenie nie zostało zmarnowane?”. Wydarzenie zainicjowały koordynatorki projektów mobilności uczniów i nauczycieli Ekonomika Katarzyna Rydzewska i Maria Rój-Krupińska.

Projekt mobilnościowy nauczycieli zakładał przede wszystkim podniesienie kompetencji zawodowych dzięki udziałowi w kursach organizowanych w środowiskach międzynarodowych – informuje Maria Rój-Krupińska, nauczycielka j. polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku. – Były to przede wszystkim kursy, które miały wzbogacić metody pracy nauczycieli. To jest konieczne, żeby metody pracy nauczycieli ciągle się zmieniały i unowocześniały. Tak dzieje się w naszej szkole. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o nauczanie przedmiotów zawodowych. Drugi front działań to były projekty mobilnościowe uczniów. Projekt, który zakładał wyjazd na praktyki zagraniczne 50 uczniów naszej szkoły był ogromnym wyzwaniem. Cały proces przygotowania do tego wyjazdu, edukacja językowa, mentalna, kulturowa, psychologiczna. To wszystko ma przełożenie na to, jak uczniowie funkcjonują teraz w środowisku szkolnym, a co dla nas najważniejsze, jak będą funkcjonowali w środowisku zawodowym.

Prelegenci w swoich wnioskach podkreślali, że ważne dla uczniów, ale również dla nauczycieli jest wyjście poza strefę własnego komfortu, w której za wiele nie może się wydarzyć. Dopiero konfrontowanie się ze światem i odkrywanie go daje oczekiwany rozwój. Zaznaczono, że praktyczna edukacja zawodowa jest kluczem do sukcesu, a dzięki praktykom zagranicznym uczniowie wracają silniejsi, wzmocnieni i gotowi podejmować nowe wyzwania zawodowe. Wspomniano, że obecnie liczą się konkretne umiejętności oraz tzw. kompetencje miękkie, takie jak komunikatywność, otwartość, aktywność, mobilność i dobre funkcjonowanie w środowisku zawodowym. Zwrócono uwagę, że edukacja powinna otwierać na świat, a nie przesłaniać go. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.