K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Gminne inwestycje

0

Około 40 milionów kosztować będą inwestycje w gminie Kobylnica. Gmina pozyskała środki zewnętrzne z różnych źródeł, między innymi z funduszy norweskich i rządowych.

Kilkadziesiąt milionów złotych przeznaczy w tym roku gmina Kobylnica na inwestycje w regionie. Wśród zaplanowanych dużych przedsięwzięć znalazła się m.in. modernizacja Szkoły Podstawowej w Kwakowie wraz z budową hali sportowej. Na ten cel przeznaczono 16 milionów złotych. Kolejnym ważnym zadaniem zaplanowanym do realizacji w roku bieżącym jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Równolegle gmina cały czas prowadzi działania mające poprawić jakość dróg.

– Kilka zadań inwestycyjnych na terenie gminy to m.in. budowa dróg w Płaszewie, zakończenie budowy drogi w Bzowie, rozpoczęcie modernizacji drogi w Reblinie i kontynuacja budowy drogi, chodnika i ciągu pieszego w miejscowości Dobrzęcino. Skończyliśmy natomiast budowę drogi w Bolesławicach i przygotowujemy się tam do realizacji ulicy Oliwkowej. Wspólnie z inwestorami, którzy prowadzą przedsięwzięcia inwestycyjne deweloperskie, realizujemy inwestycje drogowe w miejscowości Bolesławice, Kobylnica i Łosino. To jest siedem ulic. Inwestor zastępczy, deweloper, realizuje to przedsięwzięcie, my natomiast zwracamy koszty części nakładów, które poniósł na realizację tych zamierzeń inwestycyjnych – mówi Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica.

W czerwcu rozpocząć się ma również przebudowa ulicy Ku Słońcu w miejscowości Łosino. Na inwestycję gmina pozyskała 60 procent dofinansowania z różnych środków zewnętrznych

– Są to środki rządowe pochodzące z rządowego Programu Budowy Dróg Lokalnych w ramach Polskiego Ładu, są też środki z funduszy norweskich, które są bardzo trudne do osiągnięcia, ale prawie 6 milionów uzyskaliśmy na przedsięwzięcie związane z modernizacją szkoły w Kobylnicy. Są też środki Unii Europejskiej i są środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tak więc w sumie na ten cel, na duże inwestycje, w roku bieżącym wydamy 30 milionów, natomiast 40 milionów to łączna kwota wszystkich nakładów, które poniesiemy na inwestycje w gminie Kobylnica – mówi Leszek Kuliński.

Jak informuje wójt Kobylnicy, duża liczba inwestycji i wzrost cen przełożyły się w konsekwencji na wydatek 8 milionów złotych z kasy samorządowej. O tym, w jaki sposób budżet gminy zostanie wyrównany, władze będą rozmawiać z radnymi. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.