K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rocznica Zbrodni Katyńskiej

0

Dziś, 13 kwietnia, przy Krzyżu Katyńskim na starym cmentarzu w Słupsku odbyły się obchody 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji patriotycznych oraz mieszkańcy miasta.

Dzisiejsze uroczystości upamiętniające 82. rocznicę Zbrodni Katyńskiej rozpoczęły się punktualnie o godzinie 12 przy Krzyżu Katyńskim na starym cmentarzu w Słupsku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, wojewódzkich, służb mundurowych, środowisk kombatanckich, organizacji patriotycznych oraz młodzież i mieszkańcy miasta. Po odśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Na początku głos zabrał Jerzy Lisiecki, przedstawiciel Federacji Rodzin Katyńskich oraz prezes Zarządu Związku Sybiraków w Słupsku. Podkreślił między innymi, że sprawcy tej okrutnej zbrodni nigdy nie zostali osądzeni, a od 1943 roku. gdy Niemcy hitlerowskie odkryły miejsce zbrodni, Związek Radziecki aż do 1990 roku wypierał się jej dokonania.

Po zakończeniu działań wojennych w Norymberdze osądzono zbrodnie Niemiec faszystowskich. Zbrodnie wojenne Rosji sowieckiej, w tym Zbrodnia Katyńska, nie były ujawniane ani osądzone. Zresztą agresję na Polskę Rosja nazwała wyzwoleniem narodów, a nie wojną. Dzisiaj podobnie określa się agresję na Ukrainę – mówił Jerzy Lisiecki, prezes Zarządu Związku Sybiraków w Słupsku. – Przez kolejne pół wieku Stalin i jego następcy byli strażnikami ustroju i zdobyczy terytorialnych, aż zawalił się cały system gospodarczy i ideologia Rosji komunistycznej.
Następnie głos zabrał wiceprezydent Słupska Marek Goliński, który w mocnych słowach przyrównał Zbrodnię Katyńską do obecnej inwazji Rosji na Ukrainę. Mówił m.in., że lata mijają, ale metody, które stosuje Rosja, pozostały te same. Kraj ten był i jest zagrożeniem dla Europy.

– Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w swoim orędziu z okazji rocznicy smoleńskiej tak zaczął: 1940, 2022, jak mordowali, tak mordują, jak gwałcili, tak gwałcą, jak zdradzali, tak nadal zdradzają, jak byli rządni władzy, nadal są. Dziesiątki lat nauki, dziesiątki lat – wydawałoby się wreszcie – opamiętania od lat powojennych. Również mieszkańcy Związku Radzieckiego, pamiętamy te wystąpienia, hasła, wszyscy na ustach mieli: nigdy więcej wojny! A jednak sowieci, Rosjanie, się nie zmielili – mówił wiceprezydent Marek Goliński.

Uroczystość uświetnił występ chóru z Zespół Szkół Technicznych w Słupsku. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Krzyżem Katyńskim, oddając hołd 22 tysiącom ofiar zamordowanych przez NKWD na mocy decyzji władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony przez Sejm przez aklamację w listopadzie 2007 roku. (opr. jwb)

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.