K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Brama weselna

0

W Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie można oglądać wystawę fotograficzną zatytułowaną „Brama”. To prezentacja zdjęć dokumentujących tradycję bram weselnych w Bierkowie na przestrzeni ponad 40 lat. Ekspozycję można zwiedzać do końca bieżącego roku.

Wystawa fotograficzna pt. „Brama” została oficjalnie otwarta 10 kwietnia podczas Niedzieli Palmowej w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Ekspozycja pokazuje historię zwyczaju ślubnego zwanego bramą weselną pod względem formy, symboliki i znaczenia w społeczeństwie przełomu XX i XXI wieku. Obrzęd ten przybył na tereny Pomorza po II wojnie światowej wraz z przesiedleńcami z różnych regionów naszego kraju, w tym z Kresów II Rzeczypospolitej. Kultywowany był wśród ludności kaszubskiej. Wystawa jest o tyle ciekawa, że obecnie w pomorskich wsiach zwyczaj ten występuje sporadycznie. Jeśli już się pojawia, to najczęściej spotykany jest w ubogiej formie. Oprócz fotografii można także obejrzeć film dokumentalny z wywiadami animatorów bram weselnych.

– Bramy weselne to jest bardzo stary zwyczaj, głównie słowiański – mówi Joanna Gołofit z Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. – Ta wystawa obrazuje ewolucje bram weselnych od początku XX wieku aż do dzisiaj. Ma ona też przypomnieć symbolikę bram weselnych. Ona została już zapomniana, a była bardzo głęboka. Bramy weselne robiła tylko rodzina panny młodej i miała symbolizować zabiegi pana młodego o wybrankę.

Wystawa pokazuje 40-letnią ewolucję tradycji bram weselnych na przykładzie wsi Bierkowo, gdzie do dziś zachował się ten zwyczaj. Przedstawienia są pełne dbałości o stroje, oprawę muzyczną i scenariusz. Tradycję kontynuują kolejne pokolenia, dostosowując ją do współczesnych trendów.

– Pokazujemy tutaj też współczesną formę bramy weselnej, która ma głównie rozweselić weselników, ma być wesoła, przaśna – tłumaczy Joanna Gołofit. – Na tej wystawie będzie można zobaczyć zarówno zdjęcia starych bram weselnych jak i tych współczesnych. Głównie pokazujemy bramy z Bierkowa, gdyż w tej wsi te bramy są nadal żywe, maja bardzo ciekawą odsłonę artystyczną, z oprawa muzyczną i z pełnym przybraniem. Nadal są kultywowane we wsi Bierkowo.
Uzupełnieniem ekspozycji są przedwojenne zdjęcia archiwalne pochodzące z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz prywatne zdjęcia mieszkańców Bierkowa. Wystawę fotograficzną zatytułowaną „Brama” w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie można zwiedzać do końca bieżącego roku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.