K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wiosenna kwalifikacja wojskowa

0

W Centrum Lekkoatletycznym przy ulicy Madalińskiego trwa kwalifikacja wojskowa prowadzona przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Słupsku. Obecnie wzywani są mężczyźni z rocznika 2003 zamieszkali w Słupsku. Następnie przyjdzie czas na osoby z terenu powiatu słupskiego i lęborskiego.

W Centrum Lekkoatletycznym przy ulicy Madalińskiego trwa kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkujących miasto Słupsk. W obecnym roku przed komisją stawić się muszą mężczyźni urodzeni w roku 2003, których w Słupsku jest ponad 300. Oprócz nich wzywani są także mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. To jednak nie wszystko.

Trzecia grupa składa się z dwóch podgrup. Są to osoby, dla których powiatowe komisje lekarskie nie orzekły zdolności do służby wojskowej, a dla których ta zdolność zanika przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. I druga podkategoria – osoby, które nie mają zdolności do czynnej służby wojskowej, czyli nie zostały orzeczone przez powiatowe komisje lekarskie. Ta niezdolność upływa po terminie zakończenia kwalifikacji. Są to również osoby, które w trybie artykułu 28 ustęp 4 i 4b złożyły wniosek o zmianę tej kategorii wojskowej – informuje mjr Grzegorz Wojewoda, szef wydziału rekrutacji, WKU w Słupsku. – Czwartą kategorią osób są oczywiście kobiety, które posiadają z punktu widzenia służby tzw. kwalifikacje szczególnie przydatne. A więc są to panie, które w roku akademickim 2021/2022 są absolwentkami uczelni, szkół o profilu medycznym, weterynaryjnym i psychologicznym. Piątą kategorię osób stanowią tzw. ochotnicy, którzy zgłosili się na kwalifikację wojskową, mają ukończony 18. rok życia, a nieukończony 24. rok życia w tym roku kalendarzowym. Staramy się przekazać pozytywne aspekty pełnienia czynnej służby, najzwyczajniej w świecie zachęcić te osoby do tego, żeby związać się z wojskiem. My tak naprawdę szukamy głów pod hełmy.
Kwalifikacja ma na celu określenie zdolności psychofizycznej do pełnienia czynnej służby wojskowej. Po badaniu lekarskim przydzielana
jest odpowiednia kategoria zdrowotna A, B, D lub E. Kwalifikacja kończy się wydaniem książeczki wojskowej. Ponieważ od 2010 roku pobór w Polsce jest zawieszony, osoby te są z urzędu przeniesione do rezerwy i mają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Warto jednak pamiętać, że stawienie się przed komisją wojskową jest obowiązkowe, a wobec osób, które się nie stawią będą wyciągane konsekwencje.

Osoba, która ma obowiązek do stawienia się, dostaje wezwanie i jeżeli się nie stawi, to na wniosek przewodniczącego komisji lub wojskowego komendanta uzupełnień ta osoba może zostać doprowadzona lub otrzymać karę finansową w drodze egzekucji administracyjnej. Niestety jest to obowiązek, który trzeba spełnić wobec kraju i jest to zarówno w obecnych przepisach, jak i w przepisach dotyczących nowej ustawy, która wejdzie w życie 23 kwietnia. W tej sprawie nie ma zmian – mówi ppłk Przemysław Majewski, wojskowy komendant uzupełnień, WKU w Słupsku.
Obecni na kwalifikacji biorą też udział w prelekcji oficerów WKU. Natomiast rolą dowódców 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest zachęcenie młodych osób do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej oraz udzielanie odpowiedzi na liczne pytania.
– My zawsze bierzemy udział w kwalifikacjach wojskowych, ponieważ wyselekcjonywujemy tutaj bardzo dużą ilość chętnych, kandydatów, żołnierzy, którzy mogą sobie połączyć służbę wojskową wraz z nauką w szkołach, bo trzeba podkreślić, że są to przeważnie uczniowie szkół średnich, którzy są albo w klasie maturalnej, albo realizują jeszcze swoje zadanie w klasie przedmaturalnej – mówi ppłk Bogusław Haftka, dowódca 73. Batalionu Lekkiej Piechoty w Słupsku.
Podczas kwalifikacji wojskowej wszyscy zainteresowani mogą także odwiedzić punkt promocyjno-informacyjny, w którym przedstawiciele WKU wyjaśniają zasady oraz procedurę wstąpienia do służby w Wojsku Polskim. Kwalifikacja dla osób ze Słupska trwać będzie w Centrum przy Madalińskiego do 29 kwietnia, a dla osób z terenu powiatu słupskiego w dniach od 24 maja do 23 czerwca. Od 1 do 22 czerwca w Starostwie Powiatowym w Lęborku będzie prowadzona kwalifikacja dla
osób z terenu powiatu lęborskiego. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.