K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Protokół po kontroli schroniska

0

Podczas ubiegłej sesji Rady Miejskiej w Słupsku radni przyjęli zalecenia z protokołu po kontroli schroniska dla zwierząt. W dokumencie znalazły się wnioski adresowane do prezydenta miasta, a dotyczące poprawy nadzoru nad miejskimi inwestycjami.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Słupsku radni przyjęli zalecenia z protokołu po przeprowadzonej w zeszłym roku kontroli schroniska dla zwierząt. Oddany w 2020 roku obiekt wzbudza wiele kontrowersji, zwłaszcza w kwestii jakości wykonania inwestycji. Radni stwierdzili, że był brak nadzoru nad przedsięwzięciem oraz że użyto niskiej jakości materiałów budowlanych.

– Przyjęcie protokołu przez radnych jest przyjęciem przez całą radę zaleceń, które w tym protokole są zawarte. Te zalecenia w części są niemożliwe do zrealizowania, chociażby wykluczenie przetargów typu zaprojektuj i wybuduj, ponieważ jest to warunek formalny we wszystkich dofinansowaniach z Polskiego Ładu. Tak więc co to oznacza? Jest to rodzaj rekomendacji dla prezydenta miasta. Oczywiście tam, gdzie jesteśmy w stanie je wypełnić, będziemy to robić, ale tam, gdzie nie jesteśmy ze względów formalnych, nie ma takiej możliwości – mówi Marta Makuch, wiceprezydent Słupska. – Nie wiem, czy państwo widzieli ten protokół ze schroniska, ale rzeczywiście jest on – powiedziałabym – skąpy w swojej formie. Te zalecenia w dużej mierze nie są możliwe do realizacji, chociażby ze względu na wymogi w niektórych konkursach czy dofinansowaniach zewnętrznych. Oczywiście pochylimy się i pochylamy się na bieżąco nad taką rekomendacją, żeby lepiej nadzorować inwestycje miejskie. Robimy to, i to robimy nie od czasu wyjścia protokołu, tylko w sposób ciągły. Schronisko absolutnie jest dla nas trudnym przykładem firmy, która nie wywiązała się ze swoich zobowiązań. Stąd ciągłe problemy związane z tym, że schronisko wymaga jeszcze dodatkowych nakładów, aby usunąć usterki, które były po stronie wykonawcy.

Przypomnijmy, że wykonawca budynku schroniska oraz Emceku zobowiązany został do naprawienia ujawnionych w trakcie użytkowania wad. Niestety ogłosił on upadłość i nie przeprowadził niezbędnych prac naprawczych. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.