K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Mobilny urzędnik

0

Miasto Ustka przystąpiło do projektu „Mobilny urzędnik”. Dzięki temu osoby o szczególnych potrzebach, między innymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, część spraw urzędowych mogą załatwić w miejscu swojego zamieszkania.

Mieszkańcy Ustki o szczególnych potrzebach, którzy z uwagi na czasowe lub trwałe ograniczenia, nie mają możliwości samodzielnego dotarcia do urzędu, mogą skorzystać z formy załatwiania spraw urzędowych w miejscu swojego zamieszkania.

– Miasto Ustka przystąpiło do programu „Mobilny urzędnik”, który służy poprawie dostępności do usług oferowanych przez urząd dla osób, które z jakichś powodów – długotrwałej choroby, niepełnosprawności albo wieku – nie mogą samodzielnie do urzędu dotrzeć. Przygotowaliśmy katalog spraw, które można w ten sposób załatwić – informuje Eliza Mordal, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ustka. – Osoba uprawniona zainteresowana może do nas zadzwonić albo napisać maila i umówić się z urzędnikiem. A jakie sprawy można w ten sposób załatwić? Sprawy związane z ewidencją ludności, czyli poświadczeniem zameldowania, albo sprawy, które zwyczajowo załatwiamy w Urzędzie Stanu Cywilnego, czyli zamówienie wszelkich aktów. Także sprawy związane z deklaracją o wysokości opłaty za odpady komunalne, a więc jest to jedna ze spraw, które dotyczą praktycznie wszystkich mieszkańców miasta. I Ustecka Karta Mieszkańca, czyli zamówienie karty, odbiór karty – to także można załatwić z pomocą mobilnego urzędnika. Przedstawiciele poszczególnych wydziałów odpowiedzialni za te konkretnie sprawy po umówieniu się będą w miejscu zamieszkania taką osobę odwiedzać i w jej imieniu dokonywać realizacji danej sprawy.

Z pełnym zakresem spraw realizowanych przez usteckiego Mobilnego Urzędnika, zapoznać się można na stronie internetowej miasta. Zgłoszenia mogą być dokonywane telefonicznie i mailowo w godzinach pracy Urzędu Miasta Ustka. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.