K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wiosenne remonty drogowe

0

Kończą się prace przy ulicy Wrocławskiej w Słupsku. Wykonane zostały już zachodnia strona jezdni oraz chodnik. W pełni do użytku oddana została natomiast ulica Zauchy. Trwają także prace na ulicy Batorego, której termin oddania zaplanowano na sierpień bieżącego roku.

Kończą się, ale i rozpoczynają inwestycje drogowe w Słupsku. Na wiosnę w pełni do użytku słupszczan oddana została ulica Zauchy, znajdująca się na osiedlu mieszkaniowym Zachód. Ponad 500-metrowa droga została wykonana z masy bitumicznej. Powstała przy niej również ścieżka rowerowa, zbudowano chodniki oraz parkingi i przystanek autobusowy. Trwa przebudowa ulicy Wrocławskiej. Niedawno zakończono remontować jej zachodnią stronę.

– Kończą się prace przy ulicy Wrocławskiej, to odcinek od zlikwidowanej bocznicy kolejowej do ulicy Paderewskiego. Powstał już na całej długości chodnik po stronie zachodniej, wykonano też zachodni pas jezdni bitumicznej, wcześniej oczywiście przebudowaliśmy odwodnienie i wybudowaliśmy zupełnie nowe oświetlenie. To była jedna z ostatnich ulic w centrum miasta, która nie była oświetlona, a w tej chwili to oświetlenie już będzie – mówi Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – W tej chwili wykonawca wykonuje podbudowę i konstrukcję pod drugą połowę jezdni, i po zakończeniu tych prac mieszkańcy tej części miasta będą już mogli cieszyć się z nowej, równej drogi.

Na ulicy Batorego rozpoczęto prace na odcinku od skrzyżowania z aleją 3 Maja do ulicy Bogusława X. Na tej ulicy prowadzone są dwie inwestycje równolegle.

– To jest nasza inwestycja drogowa, ale także słupska spółka Wodociągi kompleksowo przebudowuje tutaj sieci kanalizacyjne oraz wodne. I właśnie na potrzeby inwestycji kanalizacyjnej, która będzie służyć mieszkańcom tej części osiedla, szczególnie bloków przy ulicy Bogusława X, niezbędne będzie całkowite zamknięcie ulicy Bogusława X, co wiązałoby się z odcięciem kilkuset mieszkańców od dojazdu. Dlatego w tej chwili wykonawca przygotowuje objazd od ulicy Sobieskiego, tak aby bezpośrednio po wykonaniu tego objazdu roboty mogły się toczyć zarówno na dalszym odcinku ulicy Batorego na jezdni, jak i żeby wykonać roboty instalacyjne już w obrębie ulicy Bogusława X – mówi Tomasz Orłowski.

Dzięki temu, jak informuje zastępca dyrektora ZIM, prace będą mogły być prowadzone bez żadnych przerw. Przyjęcie takiego rozwiązania powoduje, że sierpniowy termin oddania tej ulicy jest niezagrożony. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.