K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Sobotni protest

0

23 kwietnia ulice Słupska były miejscem spaceru protestacyjnego mieszkańców gminy Słupsk. Był on wyrazem sprzeciwu przeciwko inicjatywie przyłączenia przez miasto 7 gminnych sołectw. Gminny spacer ruszył spod słupskiego ratusza o godzinie 11 i zakończył się w tym samym miejscu.

W lutym bieżącego roku mieszkańcy gminy Słupsk demonstrowali swoje stanowisko w „Marszu przyjaźni w obronie gminy Słupsk”. Kolejny marsz odbył się w minioną sobotę. W obu wydarzeniach mieszkańcy gminy Słupsk protestowali przeciwko planom władz Słupska włączenia w granice administracyjne miasta 7 gminnych sołectw. Pochód ponownie odbył się wraz z przedstawicielami gminy Słupsk oraz zagrożonych przyłączeniem sołectw. Na spacerze protestacyjnym obecne były również różne organizacje pozarządowe działające na terenach sołectw.

– W latach 90. właśnie w tych sołectwach, zresztą nie tylko w tych, we wszystkich, powstawały społeczne komitety budowy wodociągów, telefonizacji gminy. To, że mówimy, że gmina, dane sołectwa wyglądają tak, jak wyglądają, że są to tereny zurbanizowane, to jest to właśnie zasługa mieszkańców. Oni składali się na tę infrastrukturę, więc mają moralne prawo protestować i wynika to przede wszystkim z ich obaw i lęków przed tym, że to, co wypracowali przez te 30 lat, nagle zostanie przesunięte, tak naprawdę za darmo zabrane przez miasto Słupsk – mówi wójt gminy Słupsk Barbara Dykier. –

Według zapewnień władz miasta wszystkie organizacje funkcjonujące w gminie będą kontynuować swoje działanie i otrzymają wsparcie finansowe, nic więc nie zakłóci wypracowanych przez sołectwa standardów funkcjonowania lokalnych społeczności. Wydaje się jednak, że mieszkańcy gminy generalnie nie wierzą w obietnice ratusza.

– Mało dają wiary tym obietnicom, dlatego że wystarczy spojrzeć na osiedle Ryczewo. Kiedyś były to tereny wiejskie, należały jakby do gminy Słupsk 60 lat temu. Dzisiaj do Rady Gminy Słupsk, ale i do Rady Miejskiej w Słupsku wpłynął wniosek mieszkańców Ryczewa o przyłączenie do gminy Słupsk. Oczywiście zapewniłam mieszkańców, że jeżeli będzie zgoda rady miasta – bo ten proces trzeba zawsze przeprowadzać w sposób cywilizowany, czyli odwrotnie niż to się z nami teraz dzieje – to wtedy Rada Gminy Słupsk zastanowi się nad tym wnioskiem – mówi wójt Barbara Dykier.

Przypomnijmy że 98,8 procent mieszkańców biorących udział w konsultacjach społecznych opowiedziało się przeciwko zmianie granic administracyjnych miasta kosztem gminy Słupsk. O decyzji w sprawie powiększenia obszaru miasta Rada Ministrów ma poinformować w lipcu. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.