K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Powiat i gmina o granicy

0

Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli gminy Słupsk oraz powiatu słupskiego. Tematem konferencji były między innymi inicjatywa poszerzenia granic miasta Słupska naruszająca granice powiatu słupskiego i wnioski płynące z kolejnych opinii wydanych w tej sprawie.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wójt gminy Słupsk Barbara Dykier oraz starosta powiatu słupskiego Paweł Lisowski odnieśli się do opinii wojewody pomorskiego w sprawie inicjatywy poszerzenia granic miasta Słupska, naruszającej tym samym granice powiatu i gminy. Jednocześnie w trakcie konferencji starosta pogratulował władzom Słupska zakończenia inwestycji rewitalizacji bulwarów nad Słupią, która według niego pokazuje, że możliwości zmiany infrastruktury Słupska są również skuteczne bez powiększania granic.

– Jestem nieco zdziwiony tym przekazem miasta sprzed święta majowego, że opinia pana wojewody jest opinią pozytywną. I to jeszcze przekaz ten był nie na podstawie samej treści, ale na podstawie jakiejś rozmowy telefonicznej – mówi starosta powiatu słupskiego Paweł Lisowski. – Ona, co prawda, w części rzeczywiście uwzględnia wniosek miasta. Są dwa momenty w tej opinii, gdzie wojewoda wskazuje na wpływ zaproponowanych zmian na finanse i tutaj odnosi się do tego, że uwzględnienie wniosku w całości stanowi ogromne ryzyko dla dalszego funkcjonowania gminy Słupsk. To pierwsza rzecz. Na samym końcu jest też informacja, że argumentacja zawarta we wniosku nie jest wystarczająca do uwzględnienia wniosku w całości – jest tam takie sformułowanie „np. 2-3 sołectwa”. Natomiast w tej części najbardziej merytorycznej – to jest strona 8 – powołuje się na najważniejszy artykuł, art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. I de facto wojewoda wskazuje, że jedno z sołectw spełnia takie warunki.

W opinii wojewody pomorskiego tym sołectwem, które w całości spełnia warunki określone w art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, są Siemianice. W opinii wojewoda zauważa potrzebę powiększenia miasta, jednak – co podkreśla – po odłączeniu od gminy Słupsk terenów, na których

zamieszkuje 40% mieszkańców gminy może dojść do znacznej dysproporcji między korzyściami, które osiągnie miasto a stratami, które dotkną gminę Słupsk. Z tego powodu wojewoda opiniuje, że wniosek miasta należy uwzględnić w części.

– Chciałem zwrócić uwagę na ten element, na który wskazała pani wójt, że jednak w Siemianicach ogromna większość mieszkańców nie chce tego przyłączenia. W kwestii możliwości dogadania się już pan wojewoda wskazał w tej opinii, ale i w rozmowach między nami, że brakuje mu tego porozumienia pomiędzy naszymi samorządami, że my w ogóle nie rozmawiamy – mówi starosta Paweł Lisowski. – Tu Koszalin był już wymieniony, ale choćby Chełm – tam prezydent z wójtem też podpisali odpowiednie porozumienie, ale szanując wolę mieszkańców.

– Szanowni państwo – mówi wójt gminy Słupsk Barbara Dykier – my oczywiście na różne warianty się przygotowujemy, bo mam nadzieję, że dojdzie do tych negocjacji. Tak więc różne warianty były oczywiście opracowywane.

– O tym, że jest potrzeba takich rozmów i takiego dialogu, mówiliśmy już wcześniej, natomiast ponawiamy tę próbę. Co prawda, uważam, że jest już trochę późno – mówi starosta słupski – ale jeszcze nie za późno, żeby wypracować kompromis. I o to z tego miejsca bardzo mocno apelujemy.

Z pełną opinią wojewody można zapoznać się między innymi na stronie internetowej gminy Słupsk. Jednocześnie przypominamy, że decyzja w sprawie zmian granic administracyjnych miasta Słupska podjęta ma zostać do 31 lipca bieżącego roku. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.