K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Deklaracje źródeł ciepła

0

30 czerwca upłynie termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych i usługowych. Obowiązek złożenia takiego dokumentu spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości od dnia 1 lipca ubiegłego roku.

Od dnia 1 lipca 2021 roku zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków został nałożony na każdego właściciela nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Termin złożenia takiego dokumentu upływa 30 czerwca bieżącego roku.

– Dotyczy każdego właściciela bądź zarządcy budynku lub lokalu, czyli jeżeli w budynku mam mieszkanie i jestem jego właścicielem, nie najemcą, to taki obowiązek na mnie spoczywa do 30 czerwca tego roku – mówi Joanna Jedlińska z Urzędu Miejskiego w Słupsku. – Deklarację mogę złożyć albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie Generalnego Urzędu Nadzoru Budowlanego, na naszej stronie slupsk.pl – w zakładce „Mieszkaniec” jest odnośnik, gdzie znajdziecie państwo wszystkie informacje, jak wypełnić deklarację i po co ona jest. I oczywiście są do pobranie druki tej deklaracji, ewentualnie jest też odnośnik do samego systemu GUNB, który od razu przenosi nas do systemu teleinformatycznego. Mogą z niego korzystać osoby, które mają elektroniczną bankowość, czyli inaczej – mówiąc najprościej – konto w banku, z którego korzystają w komputerze, albo posiadacze e-dowodu lub profilu zaufanego. Sama z takiego profilu korzystam i muszę powiedzieć, że tę deklarację robi się bardzo prosto, prościej niż na papierze. Dlatego zachęcam, żeby jednak przez system teleinformatyczny to robić.

W wypadku gdy dana osoba nie ma możliwości złożenia deklaracji przez internet, może to zrobić w słupskim ratuszu w pokoju numer 15. Jeśli deklaracja nie wpłynie w terminie, należy liczyć się z karą finansową w wysokości od 20 złotych do 5 tysięcy złotych.

– Zrobiłam sobie tutaj małą statystykę. Łącznie mamy złożonych 562 deklaracje na budynki niemieszkalne i 5834 deklaracje na budynki mieszkalne. Tylko proszę wziąć pod uwagę, że jedna deklaracja może dotyczyć jednego lokalu, ale może też dotyczyć całego bloku. I dlatego spółdzielnia mieszkaniowa, która ma blok – załóżmy – przy Zygmunta Augusta i w budynku jest 150 lokali, złożyła za cały blok, więc trudno powiedzieć, jak procentowo to wygląda – mówi Joanna Jedlińska.

Z informacji na temat źródeł ciepła w domostwach korzysta między innymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który złożone deklaracje bierze pod uwagę przy wyliczaniu tzw. dodatku osłonowego. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.