K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Programy z pomocą

0

W Słupsku od marca działa cyklicznie powracające zadanie pn. „Fachman dla seniora”. Dzięki tej inicjatywie słupscy seniorzy nieodpłatnie mogą skorzystać z pomocy w drobnych naprawach konserwatorskich. W mieście działa również program Streetworking, w którym wolontariusze organizują pomoc dla osób w kryzysie bezdomności.

W ramach programu Streetworking słupscy wolontariusze rozpoczną patrole w miejscach, gdzie spotkać można osoby w kryzysie bezdomności, aby następnie – rozmawiając z nimi – informować, gdzie i w jaki sposób mogą uzyskać pomoc i wsparcie. Program realizowany będzie do końca grudnia bieżącego roku.

– Zamierzamy dotrzeć przynajmniej do kilkudziesięciu osób, które nie są jeszcze w systemie pomocy społecznej. Ale i chcemy edukować mieszkańców, informować, gdzie bezdomni – jeśli ich spotkają – mogą się udać, gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia. Tak to jest projekt skierowany do osób zarówno będących w kryzysie bezdomności, ale też do mieszkańców. Taki projekt wspierająco-edukacyjny – mówi Monika Zenik z Centrum Integracji Społecznej. – Kolejny projekt, które Stowarzyszenie Horyzont realizuje, jest „Fachman dla seniora”. To projekt skierowany do osób będących w wieku 65+, w szczególności do osób samotnych i nisko uposażonych, ale nie tylko. Usługa „Fachman” polega na drobnych naprawach konserwatorskich. Można to porównać do takiej złotej rączki. Nie ma firmy, która chciałaby się zająć – powiem kolokwialnie – takimi drobnostkami. Hydraulik nie ma chęci przyjechać wymienić tylko uszczelki czy dokręcić kran, a nasz fachman jest właśnie od takich prostych zadań.

Osoby starsze korzystające z nieodpłatnej pomocy fachmana mogą liczyć np. na pomoc w naprawie cieknącego kranu, zepsutej klamki czy niedomykającej się szafki. Złotą rączkę słupscy seniorzy mogą zamówić pod numerem telefonu 577 774 500. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.