K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dzień pielęgniarek

0

Dzisiaj w Słupsku obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. W ramach wydarzenia w godzinach od 10 do 14 obok słupskiego ratusza mieszkańcy mogli poszerzyć wiedzę o ochronie zdrowia oraz poddać się bezpłatnej diagnostyce.

Dzisiaj na skwerze przy słupskim ratuszu obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Z tej okazji słupszczanie skorzystać mogli między innymi z bezpłatnej diagnostyki i punktów informacji zdrowotnej. Było to czwarte wydarzenie w Słupsku organizowane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. W ustawionych namiotach znalazły się fantomy, na przykładzie których nauczyć się można było między innymi poprawnego samobadania. Chętne osoby mogły wziąć udział w badaniach nieodpłatnych. Pielęgniarki i położne oraz studenci kierunków medycznych Akademii Pomorskiej w Słupsku badali słupszczanom między innymi poziom glukozy i ciśnienie.

– Chcemy promować też uczelnię, czyli naszych studentów, chcemy się nimi chwalić i zachęcać młodych ludzi, aby ten zawód wybierali, ale i chcemy przekonywać rodziców, aby także wiedzieli, że są to zawody z przyszłością, które mogą dać ich pociechom właściwy start w życiu – mówi Sebastian Irzykowski, wiceprezes Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych.

– Kształcimy na kierunkach medycznych, w tym na pielęgniarstwie, w tym roku rozpoczęliśmy też kształcenie na kierunku położnictwo. W ścisłej współpracy z naszym samorządem udało nam się przejść przez Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskać pozwolenie na ten kierunek. Obecnie zawód pielęgniarki przechodzi bardzo dużą metamorfozę. Jest to związane z nowymi kompetencjami, które uzyskujemy. Mówimy o zaawansowanej praktyce pielęgniarskiej i są to już ściśle ukierunkowane kompetencje na naprawdę wysokim poziomie. I my w tym kierunku także kształcimy, takie mamy standardy kształcenia – mówi Kazimiera Hebel z Katedry Pielęgniarstwa Akademii Pomorskiej w Słupsku. – Na kierunku pielęgniarstwo mamy dobry nabór – około 40-50 studentów, natomiast położnictwo dopiero zaczynamy, więc zobaczymy, jak będzie się rozwijało. No i przygotowujemy naszych młodych studentów, którzy – jak widać – bardzo chętnie biorą udział w takich eventach, aby przede wszystkim wyjść do ludzi, do społeczności z promocją zdrowego stylu życia i propozycją pomiarów parametrów życiowych. Studentki w tym roku przygotowały również badanie fizykalne w zakresie oceny wzroku, dna oka, a także ran przewlekłych na kończynach dolnych, więc to także jak najbardziej oferta dla osób, które borykają się z takimi problemami zdrowotnymi.

Wśród ofert dzisiejszych wystawców znaleźć można było także punkt z informacjami o macierzyństwie i z ogólnymi poradami zdrowotnymi. Nie mogło zabraknąć też samych pielęgniarek w tradycyjnych czepkach.

– Mamy też fantomy, które nam obrazują ewentualne guzki, w związku z tym można je palpacyjnie wyczuć, stąd potem łatwość wykonania takich badań u siebie. Oprócz tego działamy w kierunku badań cytologicznych, które są bezpłatne. Jest już duża wiedza, jeśli chodzi o kobiety i profilaktykę, ale to wciąż za mało, bo tych chorób jest jednak coraz więcej – mówi Alina Zawadowicz, naczelna pielęgniarka SPMZOZ w Słupsku. – Myślę, że takie spotkanie trochę uświadomi, że jest to ważne. Mamy też promocję, jeśli chodzi o próchnicę w jamie ustnej. Panie pięknie tu prezentują, w jaki sposób tę higienę należy utrzymać. To jest związane z żywieniem, ale i z technicznym pokazaniem i mamy do tego różne pomoce edukacyjne, które pozwolą to wszystko utrzymać.

– Promujemy szczególnie poprzez oddział położniczo-ginekologiczny. Bardzo ciekawie nasze pielęgniarki i położne będą mówiły na temat szkoły rodzenia, która na okres pandemii była z przyczyn oczywistych nieczynna. Teraz powracamy do jej działalności. Pielęgniarki i położne są tu przygotowane, świadczą bardzo szeroką gamę pomocy, jeżeli chodzi o pytania przyszłych mam na temat laktacji, zbiórki komórek macierzystych. Jeśli chodzi o nasze punkty dodatkowe, pielęgniarki z POZ przy wojewódzkim szpitalu, promują szczepienia, które nadal należy wykonywać odnośnie do leczenia covid – mówi Ewa Malicka-Kaczmarzyk, naczelna pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

W trakcie trwania wydarzenia pielęgniarki i położne obdarowane zostały przez urzędników i kierownictwo słupskiego ratusza serdecznymi życzeniami i kwiatami.

– Chcemy wam jako prezydentki miasta złożyć przede wszystkim podziękowania i wyrazy wielkiego uznania od wszystkich, którzy byli pacjentami, są pacjentami, będą pacjentami, od przyszłych matek i ojców oczywiście. Chcemy wam za tę pracę podziękować i powiedzieć, że w prezencie od mieszkańców miasta Słupska zapewne na pewno za zgodą rady miasta będziecie mieli swoje rondo, rondo Pielęgniarek i Położnych, w pięknym miejscu. To największe słupskie rondo, a symbolem, które na tym rondzie zostanie umieszczone w postaci kwiatów, będzie czepek pielęgniarski. Będzie to satysfakcja dla was, a i hołd złożony przez mieszkańców Słupska. I to jest chyba najpiękniejszy prezent – uznanie, sympatia, szacunek i utrwalenie w postaci pięknego, zielonego skweru, jakim będzie rondo przy ulicy Grunwaldzkiej i Leszczyńskiego – mówiła prezydent miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.