K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Budżet obywatelski

0

Od 16 maja słupszczanie mogą zgłaszać zadania do tegorocznej edycji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Na projekty mieszkańców do rozdysponowania będą w tym roku ponad 3 miliony złotych. Zadania można zgłaszać do 31 maja.

Rusza kolejna edycja Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Już od wczoraj słupszczanie mogą składać projekty trzech zadań infrastrukturalnych i jednego społecznego. Na realizowane w przyszłym roku inwestycje władze miasta przeznaczą ponad 3 miliony złotych. Zgłaszane zadania muszą należeć do zadań własnych miasta, czyli muszą dotyczyć na przykład dróg, placów i przejść dla pieszych, ale również zadań kulturalnych, których przykładem jest Garden Party u Karola.

Jest już możliwość składania wniosków w Słupskim Budżecie Obywatelskim 2023. Od dzisiaj aż do 23 maja czekamy na państwa pomysły. Przypomnę, że są to kategorie takie same jak w zeszłym roku, czyli kategoria infrastrukturalna miejska, na którą w tym roku przeznaczamy trochę więcej pieniędzy, bo 1,1 miliona złotych, kategoria okręgowa, czyli 350 tysięcy w każdym z czterech okręgów, kategoria szkolna, gdzie podwyższyliśmy kwotę ze 150 do 170 tysięcy złotych oraz pozostała kwota, czyli 350 tysięcy, przeznaczamy na zadania miękkie, państwa pomysły, czyli to, co najbardziej lubicie, co chcielibyście, aby zadziało się w mieście – mówi Beata Macedońska, dyrektor Wydziału Współpracy i Promocji UM w Słupsku. – Tak jak zostało już wspomniane, w tym roku także staramy się państwu pomóc pisać wnioski, konsultować je i jedno takie spotkanie już się odbyło w sobotę przed Nocą Muzeów, kiedy stanął tam nasz autobus budżetowy. Można było do niego wejść, porozmawiać, dowiedzieć się, jak złożyć wniosek, ale także skonsultować, czy będzie on rzeczywiście wpisywał się w te wszystkie ramy, przepisy, procedury, które dotyczą budżetu obywatelskiego. Chciałam państwa, którzy nie wiedzieli o tym spotkaniu, zaprosić 21 maja na warsztaty przy ulicy Zaborowskiej przy SMS, czyli przy szkole sportowej, a od godziny 14 autobus budżetowy będzie można spotkać przed ratuszem na placu Zwycięstwa. Tam też będą czekać eksperci, żeby państwu pomoc w tych zadaniach.

Przy zgłaszaniu pomysłu należy pamiętać między innymi o tym, że każdy projekt musi zostać poparty przez minimum 10 osób, przy czym zadania lokalne mogą być poparte tylko przez mieszkańców danego okręgu. Weryfikacja nadesłanych projektów rozpocznie się 1 czerwca, a zakończy 31 lipca. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.