K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rekrutacja do szkół

0

W poniedziałek rozpoczęła się rekrutacja do 15 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez słupski samorząd. Odbywa się ona poprzez system elektroniczny Nabo i potrwa do 20 czerwca bieżącego roku.

Od minionego poniedziałku do 20 czerwca potrwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez słupski samorząd. W rekrutacji elektronicznej w systemie Nabo bierze udział 15 miejskich placówek oświaty.

– Już dziś można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły. Przypomnę, że w tej rekrutacji miejskiej bierze udział 15 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Słupsk – 4 licea ogólnokształcące, jedno Liceum Sztuk Plastycznych, 5 techników, 5 branżowych szkół pierwszego stopnia – oraz szkoły niepubliczne i prowadzone przez powiat słupski. W ramach tego systemu konto musi założyć uczeń – mówi wiceprezydent miasta Marta Makuch. – Uczeń wypełnia wniosek i wybiera maksymalnie trzy szkoły – i to jest takie ograniczenie. Natomiast w ramach jednej szkoły nie ma już ograniczeń co do oddziałów, czyli rodzajów klas w tejże szkole. Po wprowadzeniu wszystkich ocen i wyników egzaminów kandydat będzie wiedział, czy jest zakwalifikowany, czy też nie do danej szkoły. Pod koniec lipca, około 20-21, nastąpi ogłoszenie wyników.

Szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej w Słupsku znaleźć można na stronie internetowej miasta, gdzie znajduje się informator z pełną ofertą publicznych szkół ponadpodstawowych. Przygotowano kilkaset miejsc dla nowych uczniów. Jak zapowiada wiceprezydent Słupska, każdy chętny znajdzie swoje miejsce w szkole. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.