K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ludowe źródła kultury

0

W miniony czwartek i piątek, 26 i 27 maja, w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Ludowe źródła kultury. Edycja I: Religijność ludowa”. W dwudniowej konferencji wzięło udział prawie 40 prelegentów z całej Polski.

Dwudniowa konferencja naukowa zatytułowana „Ludowe źródła kultury. Edycja I: Religijność ludowa” odbyła się w dniach 26 i 27 maja w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i wzięło w niej udział prawie 40 prelegentów. Uczestnicy, między innymi etnolodzy i literaturoznawcy, przyjechali z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Byli wśród nich także pracownicy merytoryczni instytucji muzealnych. Nie zabrakło studentów i przedstawicieli organizacji społecznych włączających się we współczesne praktyki etnograficzne. Kierownikiem naukowym konferencji był prof. dr hab. Daniel Kalinowski z Zakładu Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, a współpracę merytoryczną zapewnił dr Andrzej Stachowiak z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Ludowe źródła kultury to pomysł, który będzie realizowany, mam nadzieję, że przynajmniej przez 10 lat – informuje prof. dr hab. Daniel Kalinowski z Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. – Chcemy co dwa lata robić przynajmniej dwudniowe interdyscyplinarne konferencje. Jako pomysłodawca, literaturoznawca oczywiście jestem zainteresowany tym, aby ludzie pisali o literaturze i o tym, co się wiąże z obecnością ludowości rozumianej nie tylko jako folklor, ale tez ludowości dwudziestowiecznej tych ludzi, którzy mieszkają w blokowiskach, którzy zajmują się internetem. Taka kategoria ludowości się tu pojawia. Dzisiaj żyjemy w rzeczywistości niezwykle skomplikowanej, dynamicznej, która nie da się objąć tylko przez jeden tryb myślenia, jeden dyskurs, stąd ta konferencja jest interdyscyplinarna.

Podczas konferencji analizowano procesy cywilizacyjne z uwzględnieniem kontekstu ludowego. W programie znalazło się dziewięć paneli naukowych, w których poruszano m.in. różne oblicza religijności ludowej, tradycji i wierzeń. Każda część kończyła się dyskusją nad referatami.

– Współczesne myślenie o ludowości jest bardzo potrzebne – podkreśla prof. dr hab. Daniel Kalinowski. – Chcemy zareagować na to, co dzieje się na współczesnej wsi. Chcemy zareagować na to, co się dzieje w wielkich skupiskach miejskich z subkulturami, legendami miejskimi. Chcemy wreszcie zareagować, jako też w kategoriach ludowości na to, co tworzy się w takich subdyscyplinach związanych z mass mediami, z kulturą masową. Udało nam się także, aby na tym wydarzeniu pojawił się głos ukraiński. Co jakiś czas w tych referatach przebija się także punkt widzenia niemiecki. Dla nas było bardzo istotne, abyśmy pokazali istnienie kultury ludowej nie jako coś skończonego, ale dynamicznego. Tak dobrze się dla nas wszystkich złożyło, że zapraszamy do uczestnictwa w tych konferencjach osoby, które chcą dialogować z tradycją, ale poprzez metodologię, poprzez styl myślenia współczesny.

Uczestnicy wydarzenia mogli także zaopatrzyć się w najnowsze publikacje naukowe prelegentów konferencji zgromadzone na specjalnie przygotowanym stoisku. Dwudniową konferencję naukową zorganizował Instytut Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przy współpracy Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.