K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Otwarcie auli

0

Dziś, 31 maja, odbyło się uroczyste otwarcie nowej auli Akademii Pomorskiej w Słupsku zlokalizowanej w kampusie akademickim przy ulicach Bohaterów Westerplatte i Jana Kozietulskiego. Wielofunkcyjna aula z zapleczem dydaktyczno-reprezentacyjnym powstała w zabytkowym budynku dawnej stołówki wojskowej.

Nowa aula Akademii Pomorskiej powstała w budynku dawnej, zabytkowej stołówki wojskowej, znajdującej się niegdyś na terenie koszar przy ulicach Bohaterów Westerplatte i Jana Kozietulskiego. Jej gruntowna przebudowa i adaptacja na potrzeby uczelni rozpoczęła się wiosną 2020 roku. Dziś uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali wspólnie poseł na Sejm RP i rzecznik prasowy rządu Piotr Müller oraz rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, dr hab. inż. Zbigniew Osadowski. Obecny był także Artur Wysocki, projektant budynku.

To kolejna dobra i naprawdę widoczna wiadomość dla naszego miasta, czyli powstanie nowej auli, auli z prawdziwego zdarzenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Myślę, że to ważne święto i bardzo dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców nie tylko Słupska, ale także naszego regionu, a przede wszystkim doskonała wiadomość dla społeczności akademickiej – dla nauczycieli akademickich, pracowników jak i studentów AP. W 2019 roku, gdy miałem jeszcze okazję pełnić funkcję wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, rozmawialiśmy z panem rektorem – mówi Piotr Müller, poseł na Sejm RP, rzecznik prasowy rządu – na temat, można by powiedzieć, cichego marzenia Akademii Pomorskiej, żeby powstała prawdziwa aula w budynku, który był wtedy budynkiem zamkniętym. Był do niego zakaz wejścia, ponieważ nie nadawał się do użytku. Ten budynek został przekształcony dzięki dotacji rządowej w nowoczesną aulę, która będzie służyła całej społeczności akademickiej oraz mieszkańcom Słupska. Po tych kilku latach realizacji ta inwestycja sytaje się dzisiaj faktem. Bardzo się cieszę z tego tytułu, bo to jest jedna z pierwszych inwestycji, o którą zabiegałem, gdy byłem jeszcze świeżo upieczonym posłem i wiceministerm nauki i szkolnictwa wyższego. A dzisiaj ta inwestycja jest już widoczna i będziemy mogli z niej skorzystać.
Nowoczesne audytorium w zależności od konfiguracji może pomieścić od 250 do 400 osób. W podstawowej wersji dla 250 osób zamontowano 14 rzędów siedzeń. Są one modułowe i w razie potrzeby można je zdemontować i schować w wolnej przestrzeni znajdującej się pod sceną. Aula jest przestronna, a przejścia po bokach szerokie, dlatego z całą pewnością przy dużych uczelnianych wydarzeniach zmieści się w niej ponad 300 osób. Ponadto sala posiada także balkon, który w zależności od wydarzenia może zapewnić dodatkowe ponad 30 miejsc siedzących lub być miejscem dla chóru akademii.

Sala zapewnia profesjonalną akustykę i jest wyposażona w pełny osprzęt audiowizualny, w tym odpowiednie oświetlenie i nagłośnienie. Znajduje się w niej również scena wraz z zapleczem z tyłu oraz pod widownią, gdzie umieszczono garderoby, toalety i dodatkowe pokoje dla artystów. Zlokalizowano tam również szatnię oraz pomieszczenia magazynowe. Na piętrach znajdują się 4 małe sale audytoryjne, a także pomieszczenie do tłumaczeń symultanicznych, dzięki czemu mogą się w niej odbywać wydarzenia o charakterze międzynarodowym. Cały obiekt jest przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Reprezentacyjny gmach był bardzo potrzebny uczelni, która w ostatnich latach większe wydarzenia przeprowadzała w ciasnej auli konferencyjnej budynku rektoratu.

Akademia Pomorska w Słupku od wielu lat starała się o renowację tego obiektu. Ponad 20 lat obiekt stał i niszczał. To dzięki panu posłowi Piotrowi Müllerowi, który w kwietniu 2019 roku jako ówczesny wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, obecnie edukacji i nauki, przyjechał z bardzo dobrą informacją o możliwości dofinansowania w wysokości 10 milionów złotych. Z naszą dotacją plus z dodatkowymi kosztami jest to inwestycja na poziomie 13 milionów złotych. Panie pośle – mówi rektor AP – w imieniu swoim jak i całej społeczności akademickiej bardzo serdecznie dziękuję, bo jest to pana ogromna zasługa i wkład w stworzenie tego przepięknego obiektu.

Podczas otwarcia podkreślono, że Akademia Pomorska rozwija się w takim tempie, w jakim powinna. Z jednej strony tworzy i rozszerza nowe kierunki studiów, a z drugiej buduje też poważną bazę infrastrukturalną. W nowej wielofunkcyjnej auli będzie można organizować najważniejsze imprezy, takie jak inauguracja roku akademickiego czy święto uczelni. Będą mogły w niej odbyć się także koncerty, przedstawienia teatralne, konferencje i sympozja naukowe. Pierwszy duży sprawdzian nowa aula będzie miła już w piątek, 10 czerwca, podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego 2021/2022. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.