K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowe mieszkania komunalne

0

Na liście osób oczekujących na mieszkania komunalne w gminie Kobylnica znajduje się około stu rodzin. Samorząd, chcąc zabezpieczyć potrzeby tych osób, przystępuje do budowy 12-rodzinnego budynku przy ulicy Głównej 35 w Kobylnicy. Oprócz tego w Sycewicach powstanie 100 lokali mieszkalnych.

Przy ulicy Głównej 35 w Kobylnicy powstanie obiekt, w którym zamieszka 12 rodzin z listy osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego. Budynek dotychczas stojący w tym miejscu ze względu na bardzo zły stan techniczny zostanie wyburzony. Prace rozbiórkowe mają rozpocząć się lada chwila. Nowy obiekt będzie wyposażony we własne pompy ciepła i fotowoltaikę. Oddanie go do użytku nastąpi na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku.

– Już rozpoczynamy budowę budynku mieszkalnego 12-rodzinnego w miejscowości Kobylnica przy ulicy Głównej pod numerem 35. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 6,1 miliona złotych. Tutaj otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego, który przekazuje dotacje na potrzeby budownictwa mieszkaniowego – mówi Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica. – Do części tych lokali wrócą mieszkańcy tych budynków, które będą wyburzane. To są 4 rodziny. Natomiast 8 lokali zostanie rozdysponowanych przed zakończeniem realizacji, czyli w czerwcu – lipcu przyszłego roku, jeżeli nic się nie zdarzy. I w tym momencie komisja, która zajmuje się przyznawaniem lokali mieszkalnych, przyzna je dla 8 kolejnych rodzin.

Na liście oczekujących na lokal z zasobów gminy znajduje się około stu rodzin. Aby zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe mieszkańców, samorząd przystąpił do kolejnego projektu budowlanego, realizowanego w Sycewicach przy współudziale Krajowego Zasobu Nieruchomości i Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Powstanie tam sto mieszkań pod wynajem z możliwością ich wykupu przy wkładzie własnym na poziomie około 10-20 procent wartości lokalu.

– Cykl inwestycyjny to jesień tego roku – rozpoczęcie prac projektowych i zakończenie ich w lipcu przyszłego roku. Roboty powinny ruszyć w miesiącu wrześniu lub październiku i pierwsze lokale powinny być oddane na jesień 2024 roku. A docelowo wszystko ma być zrealizowane w 2025 roku – informuje wójt gminy Kobylnica. – To nie jest finał, dlatego że w latach 2026-2027 w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej wspólnie z innymi samorządami chcemy jeszcze w Sycewicach zbudować kolejne dwa budynki mieszkalne. Lokale mieszkalne, zarówno w pierwszym etapie, jak i w drugim etapie, będą miały różną powierzchnię, od 35 do 60 mkw. Także w Kobylnicy będzie mniej więcej taka sama powierzchnia dla rodzin wielodzietnych. Wszystkie budynki będą wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, przyjazną osobom niepełnosprawnym. Będą więc windy dostosowane do potrzeb tych osób. To jest niezbędne, i w Kobylnicy, i w Sycewicach – taka sama sytuacja.

Gmina Kobylnica na realizację inwestycji w Sycewicach otrzymała środki na wkład własny z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 9,5 miliona złotych. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.