K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Festiwal historyków

0

W dniach od 2 do 4 czerwca w Instytucie Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku odbył się VIII Słupski Festiwal Historyczny. Na przybyłych do gmachu uczelni czekało wiele atrakcji. Tegoroczny festiwal połączony był z Nocą Kolekcjonerów.

Otwarcie VIII Słupskiego Festiwalu Historycznego miało miejsce w czwartek, 2 czerwca, w holu głównym budynku Instytutu Historii Akademii Pomorskiej przy ulicy Krzysztofa Arciszewskiego w Słupsku. W programie wydarzenia znalazł się panel dyskusyjny pt. „Polska, Ukraina i Rosja – historia relacji i obecny konflikt”. Odbyły się też interesujące wykłady poświęcone między innymi toaletom i latrynom w starożytności oraz archeologii ziemi słupskiej.

– VIII Słupski Festiwal Historyczny zbliża się powoli do swojego jubileuszu, który będzie za dwa lata. Jak widać, jest to impreza z pewną już tradycją, można powiedzieć, nie tyle lokalną, co regionalną. Jej celem jest promocja historii, bo nigdy tego za dużo, wśród dzieci i młodzieży, tym bardziej, że jest na to zapotrzebowanie, pewien apetyt – mówi dr Wojciech Bejda z Instytutu Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku. – Warto podkreślić, że po beletrystyce historia jest drugą, jeśli chodzi o poczytność, tematyką literacką w księgarniach. Celem jest też skłonienie do studiowania tego kierunku, bo ma on wiele walorów praktycznych związanych z różnymi zawodami, jak choćby archiwistyka, ale nie tylko, bo można być nauczycielem, wielu polityków czy przedsiębiorców także skończyło historię. Daje nam ona też pewne wyobrażenia odnośnie do czasów współczesnych, łatwiej je odczytywać. Wiemy dzięki studiowaniu historii, dlaczego doszło do tego, co dzieje się teraz na Ukrainie. Jeżeli ktoś zna się na historii Rosji, wie doskonale, że to było do przewidzenia. Zaskakujące jest, że nie sięgnięto wręcz do historii, żeby cokolwiek na ten temat wiedzieć. I to jest jeden z argumentów za tym, żeby historię starać się poznawać.

Jednym z głównych wydarzeń festiwalu był pokaz XIX-wiecznych strojów z czasów „Anny Kareniny” i „Nad Niemnem”, zaprezentowanych przez Grupę Tańca Dawnego „Kadryl”. Nie zabrakło tańców salonowych: kadryla, walca czy poloneza. Można było też spotkać rekonstruktorów historycznych ze Stowarzyszenia „Wierni Historii”, którzy poprowadzili nabór i kwalifikację do oddziału partyzanckiego. Każdy chętny mógł odbyć kurs z podstaw szyfrowania i obserwacji terenu połączonej ze spostrzegawczością. Uczono się też manewrowania bronią, ładowania magazynku i zapoznawano się z umundurowaniem. Całe szkolenie kończyło się wręczeniem dyplomu i nadaniem pseudonimu przez dowódcę oddziału.

– Umundurowanie, trzeba sobie powiedzieć wprost, było różne, ponieważ była to albo krajowa produkcja, albo było ono zdobyczne. Najwięcej było zdobycznych materiałów, np. panterka w kamuflażu, tzw. splintertarn, czyli drzazgi, do tego zdobyczna niemiecka ładownica na magazynki do pistoletu MP 40, chociaż ona mieściła też magazynki do pistoletu maszynowego Sten, który był bronią zrzutową, dostarczaną przez aliantów polskiemu ruchowi oporu. Mamy tu też przykład takiego umundurowania, które posiada płaszcz przedwojenny, wzór 19, służący głównie do utrzymywania ciepłoty ciała w chłodniejsze dni, ponieważ był to dość gruby materiał. Dodatkowo mamy przedwojenny pas nośny oraz ładownicę i bagnet zdobyczny niemiecki – prezentował umundurowanie Mikołaj Mrozowski ze Stowarzyszenia „Wierni Historii”.

W drugi i trzeci dzień festiwalu zorganizowano Noc Kolekcjonerów. Przy licznych stoiskach zwiedzający mogli podziwiać m.in. regionalia, czyli pamiątki z dawnego Słupska, a także historyczne monety, banknoty z czasów PRL oraz klasery pełne znaczków pocztowych o najróżniejszej tematyce. Były też stuletnie pocztówki z motywami antycznymi z Europy i Afryki Północnej. Wystawiono pamiątkowe medale zgromadzone przez Izbę Historii Kolei. Była też wystawa fajansu oraz porcelany japońskiej i niderlandzka z przełomu XIX i XX wieku. W zbiorach znalazły się także kolekcje marynistyczne i militaria. Duże wrażenie robił zabytkowy sprzęt do nurkowania. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.