K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Oddział przygotowania wojskowego w Mechaniku

0

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych jako jedyna szkoła publiczna w Słupsku otrzymał zgodę ministra obrony narodowej na otwarcie w nowym roku szkolnym 2022/2023 oddziału przygotowania wojskowego. Nowy kierunek realizowany będzie przy wsparciu MON. Program nauczania obejmie szkolenie zasadnicze w klasach I-IV technikum, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu wynosi 230 godzin – 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Będą one przeprowadzane zarówno w szkole, jak i w patronackiej jednostce wojskowej.
*
Program obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne:
– szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe);
– szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa);
– szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych);
– podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP).
*
OPW to oferta edukacyjna dla młodzieży zainteresowanej wojskowością i chcącej podnosić swoje kwalifikacje z myślą o ewentualnej służbie wojskowej. Daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści, w tym:
– możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej;
– aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji). (jwb, źródło: ZSMiL)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.