K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wrocławska zakończona

0

Zakończyła się wyczekiwana modernizacja ulicy Wrocławskiej na odcinku pomiędzy ulicą Ignacego Paderewskiego a dawnym przejazdem kolejowym. W ramach inwestycji przebudowano między innymi zniszczoną nawierzchnię, oraz chodniki.

Długo wyczekiwana kompleksowa modernizacja fragmentu ulicy Wrocławskiej dobiegła końca. W ramach tej inwestycji – na odcinku od ulicy Ignacego Paderewskiego do dawnego przejazdu kolejowego – naprawiona została stara i zniszczona nawierzchnia. Ulica również wzbogaciła się o wyremontowane chodniki.

– Zakończyło się jedno z zadań szerszego projektu realizowanego już od wielu lat pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji”. W ramach tego zadania w poprzednich latach wyremontowano m.in. fragment ulicy Tuwima, fragment ulicy Szczecińskiej od wiaduktu do ulicy Sobieskiego czy też ulicę Jaracza. Staramy się przynajmniej jedną ulicę w roku z tego programu wyremontować – mówi Paweł Krzemień, kierownik Referatu Rewitalizacji UM w Słupsku. – Właśnie zakończyły się prace na fragmencie ulicy Wrocławskiej, tym fragmencie, który znajduje się na obszarze rewitalizacji. Jest to odcinek od ulicy Paderewskiego do działki, którą kiedyś zajmowała infrastruktura kolejowa kolei wąskotorowej. Była to gruntowna modernizacja, obejmująca zarówno infrastrukturę podziemną, jak również to, co dla mieszkańców jest szczególnie istotne, a więc właściwie od podstaw wykonano nawierzchnię jezdni, wykonano także chodniki, które były tam w szczątkowej formie, czy też oświetlenie uliczne. Wartość stosunkowo niewielka, ale i też środki na tym zadaniu mamy stosunkowo niewielkie. W tym konkretnym przypadku było to niecałe 1,5 miliona złotych. A czy program będzie kontynuowany w kolejnych latach? Zrobimy wszystko, aby był kontynuowany. Między innymi w gminnym programie rewitalizacji wskazano już wcześniej, jakie ulice miałyby tym programem zostać jeszcze objęte i tu można wspomnieć np. jezdnię na ulicy Niemcewicza.

Droga ta była wykonywana przez długi czas. Spowodowane to było między innymi koniecznością przeprowadzenia przebudowy instalacji podziemnej przez spółkę Wodociągi oraz brakiem możliwości całkowitego wyłączenia tej ulicy z ruchu samochodowego. Po zakończeniu prac widać zdecydowaną poprawę, co z kolei powinno się przełożyć na większy komfort uczestników ruchu drogowego. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.