K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Powiatowa gala sportu szkolnego

0

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Głobinie odbyła się powiatowa gala Słupskiego Szkolnego Związku Sportowego. Podczas uroczystości podsumowano zmagania oraz nagrodzono młodych sportowców, którzy uczestniczyli w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w roku szkolnym 2021/2022.

Powiatowa gala sportu szkolnego odbyła się w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Głobinie. W uroczystości uczestniczyła młodzież, która w minionym roku szkolnym 2021/2022 brała udział w Powiatowej Olimpiadzie Dzieci i Młodzieży, organizowanej przez Słupski Szkolny Związek Sportowy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych powiatu. Obecni na gali byli także burmistrzowie miast oraz wójtowie poszczególnych gmin. Nie zabrakło nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i działaczy sportowych.

– Pragnę podziękować koleżankom i kolegom za zaufanie i powierzenie mi takiej roli w działaniach na rzecz rozwoju sportu dzieci i młodzieży – mówi Andrzej Symonowicz, przewodniczący Słupskiego Szkolnego Związku Sportowego. – Mimo przeszkód takich jak pandemia, szkoły promują zdrowy tryb życia i tworzą warunki do sportowych zmagań. Świadczy o tym między innymi duży udział dzieci i młodzieży w organizowanych zawodach. Bardzo za to dziękuję dyrektorom wszystkich szkół.

Zanim przystąpiono do wręczania nagród uhonorowano zasłużonego działacza Jerzego Polaka, który przez ponad 40 lat kierował związkiem. Osobne podziękowania złożyli też Paweł Lisowski i Zdzisław Kołodziejski, obecny i były starosta powiatu słupskiego.

Myślę, że te zasługi są przede wszystkim niezwykle istotne dla społeczności powiatowej – mówi Paweł Lisowski, starosta powiatu słupskiego. – W latach szkolnych bardzo bliski był mi sport. Pochodzę z małej miejscowości Warcino na terenie gminy Kępice. W małych szkołach wiejskich często jest tak, że jeśli ktoś ma smykałkę do sportu to bierze udział praktycznie w każdych zawodach. U mnie było podobnie, szczególnie na szczeblu gminy.
Ze względu na pandemię w minionym roku szkolnym nie była prowadzona klasyfikacja generalna szkół w oparciu o zajmowane miejsca, ale o liczbę udziałów w zawodach. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Kobylnicy, drugie Szkoła Podstawowa w Potęgowie, a trzecie Szkoła Podstawowa w Główczycach. Przyznano też uczniom statuetki za czołowe miejsca w finałach igrzysk dzieci i młodzieży.

Nagrody otrzymali uczniowie z SP w Potęgowie za zajęcie 2. miejsca w tenisie stołowym dziewcząt oraz za zajęcie 4. miejsca w tenisie stołowym chłopców. SP nr 2 w Ustce otrzymała nagrodę za zajęcie 4. miejsca w koszykówce dziewcząt, a uczniowie SP w Kwakowie za zajęcie 4. miejsca w szachach. Nagrodzono SP nr 2 w Ustce za zajęcie 2. miejsca w piłce ręcznej dziewcząt oraz SP w Kobylnicy za zajęcie 2. miejsca w siatkówce dziewcząt w igrzyskach młodzieży. Uhonorowano też SP nr 3 w Ustce za zajęcie 4. miejsca w piłce nożnej chłopców. Wyróżniono skoczkinię w dal i siatkarkę Kingę Jęchorek z SP w Kobylnicy, która uczestniczyła w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży w kadrze województwa oraz Martynę Woźniak z SP w Siemianicach za pierwsze miejsce w skoku wzwyż. Nagrodę przyznano też Julii Jaszek z SP w Główczycach za zwycięstwa w pchnięciu kulą i w rzucie oszczepem. Statuetkę otrzymał równie Patryk Rojek z tej samej szkoły za drugie miejsce w rzucie oszczepem.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej w Głobinie, którzy zaprezentowali między innymi tańce ludowe i piosenkę specjalnie przygotowaną na tę okazję. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.