K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wniosek o stypendium

0

Przedstawiciele słupskiego ratusza przypominają o możliwości składania wniosków o stypendium Prezydenta Miasta Słupska za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2021/2022. Wnioski należy złożyć do 15 lipca w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Czas wakacji to dla uczniów okazja do odpoczynku od nauki i prac domowych, jednak dla najzdolniejszych jest to także okres, w którym mogą rozpocząć starania o przyznanie im stypendium Prezydenta Miasta Słupska za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2021/2022.

– Pragnę przypomnieć głównie dyrektorom szkół, a także rodzicom o możliwości składania wniosków o stypendium Prezydenta Miasta Słupska za wyniki edukacyjne w roku szkolnym 2021-2022, także dla tych, którzy są absolwentami szkoły podstawowej albo są absolwentami szkoły średniej – oni także za rok ubiegły mogą uzyskać stypendium Prezydenta Miasta Słupska. A jest to kwota niebagatelna, bo co miesiąc na kartę płatniczą przekazujemy 250 złotych. Stypendia za naukę dla klas od V do VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół średnich są zgodne z kryteriami. To zarówno wyniki w nauce, jak i dodatkowe sukcesy na poziomie konkursów kuratorskich z danego przedmiotu albo olimpiad przedmiotowych dla szkół średnich – mówi prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Ale od kilku lat przyznawane są stypendia za aktywność artystyczną w dziedzinach: plastyka, muzyka, taniec, śpiew, teatr, film, literatura.

Stypendium w kwocie 250 złotych wypłacane będzie w okresie 9 miesięcy od września do czerwca. W ubiegłym roku nagrodzonych zostało ponad 40 wybitnych uczniów. Wnioski należy złożyć do 15 lipca w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku. Formularze pobrać można ze strony internetowej miasta. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.