K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowy dyrektor filharmonii

0

Alina Ratkowska, klawesynistka, pedagog oraz profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, została wybrana dyrektorem Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Swoją pracę rozpocznie 1 września i zastąpi na tym stanowisku prof. Bogdana Kułakowskiego.

Konkurs na stanowisko kandydata na dyrektora Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku został ogłoszony przez Urząd Miejski w Słupsku w marcu. Zainteresowani mieli czas do 26 kwietnia na złożenie swoich ofert. Dokumenty złożyło troje kandydatów, z czego ostatecznie do konkursu zostało dopuszczonych tylko dwoje z nich. Byli nimi pochodząca z Gdyni klawesynistka i dyrygentka, prof. dr hab. Alina Ratkowska oraz dr Szymon Stec, pracownik katedry dyrygentury Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 24 czerwca odbyły się przesłuchania przed 9-osobową komisją, w składzie której znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miejskich władz, w tym Marta Makuch, Małgorzata Lenart i Beata Macedońska. Komisję bardziej przekonała Alina Ratkowska i to jej kandydatura została rekomendowana prezydent Słupska, Krystynie Danileckiej-Wojewódzkiej. Dodać należy, że do konkursu nie został dopuszczony Bogdan Kułakowski, od 1 września 2021 r. z powodzeniem pełniący obowiązki dyrektora filharmonii. Jego kandydatura została odrzucona za względów formalnych, ponieważ nie dostarczył on wymaganego poświadczenia dotychczasowego zatrudnienia na stanowisku kierowniczym w okresie co najmniej 3 lat. Nie dostał on jednak możliwości uzupełnienia brakujących dokumentów.

W piątek odbyły się takie przesłuchania – informuje Monika Rapacewicz, rzecznik prasowy UM w Słupsku. – Kandydaci opowiadali o swojej wizji prowadzenia filharmonii w kontekście artystycznym i administracyjnym. Dyrektor filharmonii to osoba, która nie tylko zajmuje się repertuarem i tą całą otoczką, którą słuchacze podziwiają z widowni, ale także takim klasycznym zarządzaniem.

Alina Ratkowska jest klawesynistką, pedagogiem i profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest także pomysłodawczynią i dyrektorką Festiwalu Goldbergowskiego w Gdańsku oraz dyrygentem zespołu wokalno-instrmentalnego Musica Maxima. Była wielokrotnie nominowana do Fryderyków, a jej płyta z kompozycjami Johanna Gottlieba Goldberga zwyciężyła w 2020 roku w kategorii Album Roku – Muzyka Dawna. Jak poinformowała nas Beata Macedońska, dyrektor Wydziału Współpracy i Promocji UM w Słupsku, kandydatka jest otwarta na różne gatunki muzyczne i ma doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku. Posiada rozległą wiedzę nie tylko z zakresu muzyki, ale też zarządzania projektami inwestycyjnymi, co ma być gwarantem skutecznego poprowadzenia planowanej przebudowy filharmonii. Jednym z jej pomysłów miałoby być też stworzenie studia nagrań. Zadeklarowała chęć przeprowadzenia się na stałe z Warszawy do Słupska.

Pamiętajmy, że to co odbyło się w ubiegłym tygodniu, to jest rekomendacja komisji – podkreśla Monika Rapacewicz. – Tak dzieje się w konkursach, że komisja składająca się z przedstawicieli ministerstwa kultury, prezydenta miasta, organizacji pozarządowych składa rekomendację organizatorowi, a tu jest nim Miasto Słupsk, a prezydent przychyla się bądź nie. Czekamy teraz na podpisy w protokole wszystkich członków komisji i na decyzję prezydenta.

Jeśli prezydent Słupska przychyli się do zarekomendowanej kandydatury, a prof. Alina Ratkowska przyjmie oferowane warunki, to zostanie ona zatrudniona na stanowisku dyrektora filharmonii przypuszczalnie na okres 3-letniej kadencji. Nowa dyrektor rozpocznie pracę 1 września. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.